доктор habilitatus
Академическое звание/должность
профессор
Департамент
Департамент Математики
Studii

•1956- 1966: şcoala medie din satul Cioburciu, raionul Slobozia, Republica Moldova;

•1966 -1971: Universitate de Stat din Moldova, Facultatea de Fizică şi Matematică;

•1971- 1975:  docturand la Institutul de Matematică cu Centrul de Calcul al Academiei de Ştiințe a Moldovei;

• 1984, septembrie-decembrie:  stagiar la Centrul ştiinţific S. Banach”  de perfecţionare în matematică, Varşovia, Polonia;

 

Experiența profesională

Funcții ocupate

1971-1990: Institutul de Matematică cu Centrul de Calcul al Academiei de Ştiințe a Moldovei

•1971-1974: preparator superior;

•1974-1978: cercetător ştiinţific inferior; 

•1978-1990: cercetător ştiinţific superior; 

1990-până în prezent:  Universitatea de Stat din Moldova

1990-2009: conferenţiar universitar;

• 2009- până în prezent: profesor universitar;

•1995-2001: secretar al Consiliului Profesoral al Facultăţii de Matematică şi Informatică;

•1994-2006: secretar ştiinţific al Consiliului Ştiinţific Specializat DH 01.02-ecuaţii diderenţiale;

•2001-2006: prodecan al al Facultăţii de Matematică şi Informatică;

• 2007-2015: decan al al Facultăţii de Matematică şi Informatică;

Titluri didactico-ştiinţifice:

1975doctor în ştiinţe fizico-matematice;

•1983: cercetător ştiinţific superior;

• 2000: conferențiar universitar;

•2008: doctor habilitat în ştiinţe fizico matematice;

•2014:  profesor universitar.

 

Activitatea didactică

Cursuri ținute

 • Analiză matematică;
 • Calcul integral;
 • Ecuații diferențiale;
 • Ecuațiile fizicii matematice;
 • Ecuații diferențiale cu derivate parțiale;
 • Teoria funcțiilor de variabilă complexă;
 • Teoria Schauder pentru ecuații eliptice;
 • Ecuaţii diferenţiale în spaţii Hilbert;
 • Distribuții și spații Sobolev;
 • Metode variaționale în ecuații diferențiale;
 • Controlabilitatea sistemelor guvernate de ecuaţii diferenţiale.

Manuale

 Perjan A., Distribuţii şi unele aplicații ale lor în ecuații diferențiale, Chişinău,  CEP USM,  2012,  200 p.

• Perjan A.,  Ecuaţii diferenţiale în spații Hilbert, Chişinău, CEP USM, 2014, 283 p.

• Perjan A.,  Ecuaţii diferenţiale cu derivate parșiale, Chişinău, CEP USM, 2015, 228 p.

Profesor invitat

• 1996, februarie- iunie: la Facultatea de Matematică a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, România;

 

Activitatea științifică
 • Autor a 85 de lucrări ştiinţifico-didactice;
 • Conducător ştiinţific a 4 teze de doctor susţinute.

Lista selectivă a lucrărilor științifice

• Пержан А., Некоторые оценки ре-шений задачи Коши для одного гирерболического уравнения, Математические исследования, Кишинев, Штиинца, 1974, т.9, c. 98-108.

 • Пержан А., Об ограниченности первой и третьей краевых задач на полупрямой для одного гиперболического уравнения с переменным коэффициентом, Математические исследования, Кишинев,  Штиинца, 1975, т. 10,  c. 212-229.

• Пержан А., Оценки решений задачи Коши  на полупрямой для одного гиперболического уравнения,  Труды Всесоюзной Конференции по уравнениям с частными производными, изд. Московского Государственного Университета, 1978, 413-414.

• Пержан А., О стабилизации решения задачи Коши для одного гиперболического   уравнения,   Дифференциальные уравнения, 1978, т.14,  N6, 1065-1075.

• Пержан А., О поведении решений задачи Коши для  гиперболического  уравнения при t→∞. Сб. Граничные задачи для дифференциальных  уравнений (Математические исследования), в. 46), Штиинца, 1978, c.  61-74.

• Пержан А., О поведении решений  первой смешанной задачи для  гиперболического уравнения при t→∞, Сб. Краевые задачи для нестационарных  уравнений  (Математические исследования, в. 58), Штиинца, 1980, c. 63-75.

• Пержан А., Hp-оценки решений задачи Коши для дифференциальных операторов, распадающихся на волновые множители, Дифференциальные уравнения, 1985, т. 21, N6, 1037-1046.

• Perjan A., Estimaiting the solutions of secondorder hyperbolic equations with large parameter multiplying the inferior derivatives. Differential Equations and Control Theory, ed. Pitman Research Notes in Mathematics, no. 250, Longman Sci. Tech,, Harlow, 1991, pp. 273-276.

• Perjan A., Estimates for solutions of second order hyperbolic equations with large parameter, multiplying the lower derivatives. Buletinul A.Ş.R.M., ser. Matematica, 1991, no2(5), pp39-49.

• Пержан А.,  L2оценки решений одномерных  гиперболических уравнений  второго порядка  с большим  параметром при младших производных, Сб. Функциональные методы в теории дифференциальных уравнений уравнений   (Математические исследования, в. 124), Штиинца, 1992,  c.  69-81.

• Perjan A., The continuous dependence of solutions of the hyperbolic equations on initial data and coefficients, Studia Univ. Babeş-Bolyai, ser. Mathematica, 1992, vol. 37, no. 1, pp. 87-111.

• Perjan A., L2 -estimates of solutions if the singularly perturbed hyperbolic equations. Buletinul A.Ş.R.M., ser. Matematica, 1993, no. 1(11), pp. 66-74.

• Perjan A., The uniform estimates for solutions of nonstrictly hyperbolic equations of second order with large parameter. Buletinul A.Ş.R.M., ser. Matematica, 1993, no. 3(13), pp. 49-53.

• Perjan A., The asimptotic expansions for the symmetric hyperbolic with small para­meter. Buletinul A.Ş.R.M., ser. Matematica, 1998, no. 3(28), pp. 119-129.

• Moroşanu Gh., Perjan A., The singular limit of telegraph equations. Commun. Appl. Nonlinear Anal, Orlando, Florida,1998, vol. 5, no. 1, pp. 91-106.

 Perjan A., The asimptotic expansions for the symmetric hyperbolic with small parameter, Analele Ştiinţifice. Univ. Constanţa, Ser.Matematica, 1998, vol 6, no. 2, pp. 103-109.

• Hawamdeh O., Perjan A.,  Asymptotic expansions on the small parameter for solutions of linear symmetric hyperbolic systems. Analele Ştiinţ., Facultăţii de Matematică şi Informatică, USM, 1999, voi. 1, pp. 90-105.

• Hawameh O., Perjan A., Asymptotic expansions for linear symmetric hyperbolic systems with small parameter. Electronic Journal of Differential Equationsvol. 1999(1999), no. 31, pp. 1-12.

• Perjan A., Singular perturbations of hyperbolic-parabolic type. Analysis and optimiztions of differential systems(Constanţa, 2002), Kluwert Acad. Publ., Boston, MA, 2003, pp. 297-301.

• Perjan A., Singularly perturbed problems of hyperbolicparabolic type with   lipschitzian nonlinearity. Nonlinear Bound. Probl., Donetsk, 2005, vol. 15, pp. 99-105.

• .Perjan A.,   Limits of solutions to the initial boundary Dirichlet problem for   semi-linear hyperbolic equation with smaal parameter. Applied Analysis and Differential equations,   World Sci. Publ., Hackensack, NJ, 2007, pp. 281-284.

• .Perjan A., Singularly perturbed Cauchy problem for abstrac systems of equations in Hilbert spaces. Proceedings of the sixth Congress of Romanian Mathematicians, vol.1, Scientific contributions, ed. Acad. Române, Bucureşti, 2009, pp. 285-294.

• Perjan A., Rusu G., Singularly perturbed Cauchy problem for abstract linear differential
equation of second order in Hilbert spaces. Annals of the Academy of Romanian
Scientist, Series on Mathematics and its Applications,
 no.l, vol. 1, 2009, pp. 31-61.

• .Perjan A.,  Rusu G.,  Convergence estimates for abstract second-order singularly  perturbed Cauchy problems with Lipschitzian nonlinearities, Asimptotic Analysis, IOS Press,  2011, vol.74, no. 3-4, pp. 135-165.

 Perjan A.,  Rusu G.,  Convergence estimates for abstract second order singularly  pertur- bed Cauchy problems with monotone nonlinearities. Annals of the Academy of    Romanian Scientists. Series on Mathematics and  its Applications,  2012, Vol.4,  No.2. p. 128-182.

• Perjan A., Rusu G., Singularly Perturbed Problems for Abstract Differential Equation of Second Order in Hilbert Spaces.In Book New Tends in Differential Equations, Control Theory and Optimization (Prosidings of the 8th Congress of Romanian Mathematicians), Edited by Viorel Barbu, Catalin Lefter, Ioan Vrabie, World Scientific  Publ., Hackensack, NJ, 2016, pp. 277-292.

• Perjan A.,  Rusu G., Some convergence estimates for abstract second order differential equations with two small parameters. Asimptotic Analysis, IOS Press,  2016, vol. Vol.97, No. 3-4, pp.337-349.

 Perjan A.,  Rusu G., Abstract linear second order differential equations with two small parameters and depending on time operatorsCarpatian Journal of Mathematics, JSTOR,  33(2017),  No.2, pp.233-246.

Comunicări la forumuri științifice

 Всесоюзная Конференция по уравнениям с частными производными, посвященная 75 летию И.Г.Петровсого, Московский Государственный Университет,   Москова, 1976.

 V Всесоюзная конференция по качественной  теории дифференциальных уравнений, Кишинев, 1979.

 V Республиканская Конференции по нелинейным задачам математической физики, Львовский Государственный Университет, Львов, 1986.

 IX Cоветско-Чехословатское Совещание, Донецкий Государственный Университет Университет, Донецк,  1986.

• Conferința de operatori neliniari, ecuații diferențiale și teoria controlului, Cluj-Napoca, România, 1994.

• Firsr Conference of the Mathematical Society of the Republic  of Moldova, Chișinău, 2001.

 International Conference on Nonlinear Operators, Differential Equations and Applications, Cluj-Napoca, România, 2001.

 International Conference «Analysis and Optimization on differential systems», Constanța, România,  2002.

 International Conference «Nonlinear partial differential equations», Alusta, Ukrane,   2003.

• The 5th Congress of Romanian MathematiciansPiteşti, România, 2003.

 8th International Simposion on Automatic Control and Computer Science and Parsllel Workshop on Control Theory, ed. Gh. Asachi, Iaşi, România, 2004.

• The International Conference on Nonlinear Operators, Differential Equations and Applications, Cluj-Napoca, România, 2004.

• The XIV-th Conference on Applied and Industrial Mathematics (Satelite Conference of ICM 2006), dedicated to the 60-th anniversary of the foundation of Faculty of Mathematics and Computer Science of Moldova State University, Chișinău, 2006.

• The 6th Congress of Romanian MathematiciansBucurești, România,  2007.

• Conference „Mathematics Infor­mation Tehnologies: Reserch and Education» (MITRE-2008), Chişinău, 2008.

• Conference Mathematics and Information Tehhologies: Research and Education (MITRE-2009), Chişinău, 2009.

•  Scientific Conference Actual problems of mathematics and InformaticsChişinău, 2010.

• «Alexandru Myller» Mathematical Seminar Centennial Conference from Iaşi, România,  2010 .

• The 7th Congress of Romanian MathematiciansBraşov, 2011.

• International Conference „Mathematics Information Tehnologies: Reserch and Education»   (MITRE-2011), dedicated to the 65th anniversary of the Moldova State University, Chişinău, 2011.

• International Conference on Nonlinear OperatorsDifferential Equations and Applications, Cluj-Napoca, România, 2011.

• International Conference on Controlled deterministic and Stocastic Systems, Iaşi, Romania, 2012.

• The XX-th Conference on Applied and Industrial Mathematics, Chișinău, 2012.

• Bogoliubov readings. Differential equations, theory of functions and their applications (DIF-2013), Sevastopol, Ukrane, 2013.

• International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2013),  Chisinau, 2013.

• 9th International Conference on Applied Mathematics (ICAM 9), Baia Mare, Romania,  2013.

• International Conference on APPLIED AND PURE MATHEMATICS, Iaşi, Romania, 2013. 

• The International Congress of Mathematicians 2014, Seoul, Korea, 2014.

• The 22nd Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2014), Bacău, România, 2014.

• The Third Conference of Mathematical Society of Moldova IMCS-50, Chisinau,  2014.

• International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2015), Chisinau, 2015.

• The Eighth Congress of Romanian Mathematicians, Iaşi, România, 2015.

• International Conference on Applied and Pure Mathematics, Iaşi, Romania, 2015.

• International Conference on Nonlinear Operators, Differential Equations and Applications (ICNODEA-2015), Cluj-Napoca, Romania, 2015.

• The 23-rd Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM-2015, Suceava, Romania, 2015.

• The 7th European Congress of Mathematics, Technische Universitat, Berlin, Germany, 2016.

•  A XX-a Conferinţă Anuală a Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, Baia Mare, România, 2016.

• International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2016), Chisinau, 2016.

• The Fourth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova, Chisinau, 2017.

Proiecte științifice de cercetare

 • Proiectul „Flux”, 2001-2004; membru;
 • Proiectul „Flux”, 2005-2009; membru;
 • Proiectul  06.33CRF  „Proceduri analitice, simbolice şi numerice pentru sisteme dinamice perturbate tare, probleme de modelare matematică şi control optimal”, 2006-2007;
 • Proiectul  08.820.08.04RF Proceduri analitice, simbolice şi numerice pentru sisteme dinamice perturbate tare, probleme de modelare matematică şi control optimal”, 2008-2009;
 • Proiectul 07.410.01.04 PA „Cercetări şi studii avansate în Matematică şi Informatică” din cadrul Programului de Stat „Integrarea ştiinţei şi învăţământului superior”, 2007-2008; membru;
 • Proiectul instituţional 06.411.029 F „Singularităţi, perturbări singulare şi comportări asimptotice ale soluţiilor ecuaţiilor diferenţiale”, 2006-2010; membru;
 • Proiectul 10.839.08.02F ”Comportări asimptotice şi control în sisteme de evoluţie guvernate de ecuaţii diferenţiale” din cadrul Programului de stat ”Cercetări fundamentale şi aplicative în matematică”, 2010-2011; director;
 • Proiectul 12.839.08.06F „Studiul asimptotic al sistemelor dinamice de evoluţie” din cadrul Programului de stat ”Cercetări fundamentale şi aplicative în matematică”, 2011-2014; director;
 • Proiectul instituţional 11.817.08.41F ”Studii fundamentale ale structurilor algebrice, geometrice şi de evoluţie cu aplicaţii în cristalofizică şi control”, 2011- 2014; director;
 • Proiectul 15.817.02.26F „Structuri algebrice, geometrice şi sisteme de evoluţie”, 2015-2018; ditrector.

 

Altele

Alte activități

 • Redactor şef-adjunct al revistei „Studia Universitas, seria Stiinţe exacte şi economice”;
 • Membru al Colegiului de redacţie al revistei “ Annals of the Academy of Romanian Scientists, series on Matematics and Applications”;
 • Membru al Colegiului de redacţie al revistei “ Buletinul Acadeniei de Științe a Moldovei, seria Matematica”;
 • Membru al Comisiei Superioare de Acreditare și Arestare a Republicii Moldova, 2013-2017;
 • Membru al Societăţii Matematice din Republica Moldova;
 • Membru al Societăţii Matematicienilor Români;
 • Referent la revistele „Mathematical Reviews” şi “Zentralblatt MATH” .
 • Organizator a 5 conferinţe ştiinţifice şi educaţionale (Mathematics& Information Tehnologies: Reserch and Education- MITRE 2008, 2009, 2011,2013,2015) ale Facultăţii de Matematică şi Informatică cu participare internaţională

Distincții

 • Ordinul “Gloria muncii”, 2012;
 • Medalia jubiliară „70 de ani de la crearea primelor instituţii de cercetare care au stat la baza fondării Academiei de Ştiinţe a Moldovei”, 2016.

Ultima actualizare: decembrie 2017.