Vladimir Paţiuc

doctor
Titlu didactic/funcţie exercitată
conferențiar universitar
Departament
Departamentul de Matematică
Studii

Facultatea de Matematică şi Informatică a USM (1970 – 1975)

Doctorand la Centrul de Calcul la Filială Siberiana a Academiei de Stiinte URSS, or. Novosibirsk (1976 – 1979)

TITLURI

Conferenţiar Universitar (Chişinău, 1992)

Doctor în ştiinţe fizico-matematice (Novosibirsk, Rusia, 1983)

Experiența profesională
 1. Conferenţiar Universitar la catedra
  Matematică Aplicată USM (denumirea actuală –
  Departamentul Matematica)                                                               05.11.1988 până în prezent
 2. Inginer Principal a proiectului la Centrul de
  Calcul al U.S.M., Chişinău                                                                   01.01.1988 – 04.11.1988
 3. Şef de grupă la Centrul de Calcul al U.S.M., Chişinău                        01.01.1981 – 31.12.1987
 4. Inginer-programator superior la Centrul de
  Calcul al U.S.M., Chişinău                                                                   12.12.1979 – 31.12.1980
 5. Aspirant la Centrul de Calcul la Filială Siberiana
  a A.Ş. al U.R.S.S., Novosibirsk                                                            11.12.1976 – 11.12.1979
 6. Inginer-programator la Centrul de Calcul al U.S.M., Chişinău             01.08.1975 – 11.12.1976
Activitatea didactică

Cursuri predate:

Analiza Numerica

Activitatea științifică

Am pregătit 2 doctori în ştiinţe fizico-matematice la specialitatea 01.01.07 – Matematica de Calcul.

În total 171 de publicaţii didactico-ştiinţifice.

Dintre care: 10 monografii, 86 articole științifice, 2 lucrări didactice și 1 brevet

Publicaţii, dintre ultimele:

 

 • V. BERZAN, V. PATSYUK, G. RIBACOVA, D. MAEVSKY, A. BOJKO, E. MAEVSKAYA. Long Line Mode Analysis with Superconducting Transformer. 2020 IEEE 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET)07 May 2020, DOI: 10. 1109/TCSET49122. 2020. 235516 . p. 670-675
 • BERZAN V., PAŢIUC V., RYBACOVA G., PORUMB R., POSTOLACHE P. Calculation of the Electrostatic Field in Non-Homogeneous Structures. Problemele energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-analitică şi inginerească. 2020, Nr. 1(45). p. 42-50
 • BERZAN V., PATSYUK V., RYBACOVA G., ERMURACHI Iu. Particularities of the Energy Storage Processes in the Functional Components of the Power Systems. 2019 International Conference on Electromechanical and Energy Systems (SIELMEN), October 2019, DOI: 10. 1109/SIELMEN. 2019. 8905920
 • BERZAN V., RYBACOVA G., PORUMB R., POSTOLACHE P . The Analytical Method of Calculating the Transient Process in the Circuit’s with Distributed and Concentrated Parameters. Proceedings 8th International Conference on Modern Power Systems (MPS), IEEE, 2019. DOI: 10. 1109/MPS. 2019. 8759700
 • BERZAN V., PAŢIUC V., RIBACOVA G. Mathematical model of a three-phase electric line with split phases. Problemele energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-analitică şi inginerească. 2019, Nr. 1-3(42). p. 53-67
 • BERZAN, V. ; PAŢIUC V., RIBACOVA, G. ; ERMURACHI, I. ; MORARU, L. Analytical solutions for wave process in electrical line with capacitive, inductive and active load. IEEE UKRCON-2019, Lviv, Ukraine, July 2-6, 2019, Conference Proceedings. p. 441-447
 • SIT M. L., PAŢIUC V., JURAVLIOV A. A., BURCIU V. I., TIMCHENKO D. V. Control of Heat Exchanger with Variable Heat Transfer Surface Area. Problemele energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-analitică şi inginerească. Nr. 1(39), 2019, Institutul de Energetică A. Ş. M., Chişinău, 2019. p. 90-101
 • PAŢIUC V. Numerical Method for Determining Potential Coefficients Matrix for Multiconductor Transmission Line. Problemele energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-analitică şi inginerească. Nr. 3(38), 2018, Institutul de Energetică A. Ş. M., Chişinău, 2018. p. 28-35
 • PAŢIUC V., RIBACOVA G. Finite-Differences for Transmission Line Equations. CASTR 2018. Computer Algebra Systems in Teaching and Research. Volume VII, Warsaw, Siedlce, 2018. p. 60-76
 • BERZAN, V., PATIUC, V. RIBACOVA, G. Mathematical model of electrical line with transposition of phase circuits. Problemele energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-analitică şi inginerească. 2018, 2(37), 1-12. ISSN 1857-0070 Problemele energeticii regionale.
 • ПАЦЮК, В.И., БЕРЗАН, В.П., РЫБАКОВА, Г.А. Математическая модель многопроводной электрической линии с минимальными дисипативными и дисперсионными эффектами. Електротехнічні та комп’ютерні системиОдесса2018, 27(103), 8-16. ISSN 2221-3805
 • BERZAN, V., PATIUC, V.,  RIBACOVA, G. Numerical method for calculating non-stationary processes in the non-homogeneous electric circuit. Direct and reverse problem. Problemele energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-analitică şi inginerească. 2017, 2(34), 23-35. ISSN 1857-0070
 • PATIUC, V.RIBACOVA, G. Numerical method for calculating electrical power in a multiwire transmission line. In Proceedings of the Fourth Conference of Mathematical Society Of Moldova, CMSM4, June 28 – July 2, 2017, Chisinau, Republic Of MoldovaChişinău, 2017, p.p. 433-436. ISBN 978-9975-71-915-5
 • PAŢIUC, V., BERZAN, V., RIBACOVA, G. Calculation of the magnetic fields of the electric power line. Problemele energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-analitică şi inginerească. 2016, 3(32), 15-26. ISSN 1857-0070
 • ПАЦЮК, В.И., БЕРЗАН, В.П., РЫБАКОВА, Г.А., АНИСИМОВ, В.К. Расчет электрического поля и параметров линии управляемых самокомпенсирующихся высоковольтных линий 110 кВ методом конечных объемов. Problemele energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-analitică şi inginerească. 2015, 3(29), 32-39. ISSN 1857-0070
 • BERZAN V., PAŢIUC V., RIBACOVA G., ERMURATSCHII V. Electromagnetic field calculation for 110 kV power line. Problemele energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-analitică şi inginerească. 2015, 2(28), 7-13. ISSN 1857-0070
 • BOGATENCOV, P., ILIUHA, N., SECRIERU, G., HANCU, B., PAŢIUC, V., CALMIS, E. Computational Infrastructure for Porting and Execution Complex Applications in Moldova. In A V-a Conferinţă Internaţională „Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică” (ICTEI2015), Chişinău, 20 – 23 Mai, 2015Chişinău, 2015, p.p. 21-26
 • Berzan V., Rîbacova G. Finite Volume Method for Electrostatic Problems. Analele Universităţii din Craiova, seria: ingenirie electrică, No. 37, 2013. EUC, Craiova, România.- p. 150-154
 • Paţiuc V. Repartiţie tridimensională a câmpului electric în vecinătatea pilonului electricProblemele energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-analitică şi inginerească. Nr. 3(23), 2013, Institutul de Energetică A.Ş.M., Chişinău, 2013 – p. 54-65
 • Berzan V.P, Paţiuk V., Rimschi V.X., Tirsu M.S., Uzun M.N. About some features of the power transfer mode on the long transmission line. Euro-Asian Journal of sustainable energy development policy, 2013, vol.4, nr. 1, January-June 2011 – p. 1-10
 • Paţiuk V., Rîbacova G. Numerical Simulation of Electrostatic Problems in Three-Dimensional Multiply-Connected Domain. CASTR 2013. Computer Algebra Systems in Teaching and Research. Volume IV, No 1, Warsaw, Siedlce, 2013 – p. 215-222
 • Berzan V., Patsiuk V., Rybakova G., Postolache P. Modeling of dynamic processes nonhomogeneous circuits with distributed and lumped parameters. Buletinul AGIR nr. 3/2012, iunie-august, București, 2012. p. 141-149
 • Patsiuk V., Ribacova G., Berzan V. Metoda volumelor finite pentru rezolvarea problemelor de repartiţie  tridimensională a câmpului electric. Problemele energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-analitică şi inginerească. Nr. 1(15), 2011, Institutul de Energetică A.Ş.M., Chişinău, 2011. p. 31-41
 • Paţiuc V., Rîbacova G. The solution of the cable equations by means of finite difference time domain method. Problemele energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-analitică şi inginerească. Nr. 1(12), 2010, Institutul de Energetică A.Ş.M., Chişinău, 2010. p. 16-24
 • Patsiuk V. Finite element method for elliptical equations. Proceedings of the conferences “Mathematics & Information Technologies: research and education” (MITRE 2008-2009), Chişinău, 2010. p. 62-65
 • Patsiuk V. Mathematical methods for electrical circuits and fields calculationChişinău, Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2009. 442 p.

 

LUCRĂRI  DIDACTICO-METODICE (ultimele)

 • Pațiuc V., Râbacova G., Secrieru I., Zolotarevschi V. Metode numerice în probleme diferenţiale, integrale şi de valori proprii (Indicaţii metodice). Chişinău, Centrul poligrafic USM, 2001. 64 p.
 • Pațiuc V., Râbacova G. Elemente de analiză tensorială şi introducere în mecanica solidelor deformabile (Compendiu). Chişinău, USM, 1999. 102 p.
Altele
 1. Membru al Consiliului Societăţii Matematicienilor din Republica Moldova
 2. Membru al Societăţii Române de cercetări ştiinţifice în matematică
 3. Membru al Societății Române de Matematica Aplicată și Industrială (ROMAI)
 4. Coducător Ştiinţific la teze de doctorat la specialitatea 01.01.07 –Matematica de Calcul
 5. Membru al Seminarului ştiinţific de profil pentru susţinerea tezelor de doctorat la specialitate „Mecanica corpurilor solide deformabile” – 01.04.27, UTM