Internaționale

Naționale

Codul muncii. Titlul VIII – Formare profesională 

Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă

Metodologia de elaborare a programelor de formare profesională continuă și a curriculum-ului în cadrul învățării pe tot parcursul vieți

Metodologia de elaborare a programelor de formare profesională continuă a cadrelor didactice

Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învăţământul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică, aprobat prin ordinul Ministrului educaţiei, culturii și cercetării nr. 1091 din  07.10.2020

Standarde de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general.

Standarde de competență profesională ale cadrelor de conducere din învățământul general.

Instituționale

Regulament privind evaluarea rezultatelor formării profesionale continue şi monitorizarea calităţii programelor de formare continuă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea înscrierii la programele de formare profesională continuă

Plan de dezvoltare strategică a SFC din USM pentru anii 2016-2020

Regulament privind organizarea și funcționarea Departamentului Formare Continuă din USM

Plan de activitate

Plan activitate CFC pentru anul de studii 2021 – 2022

Plan activitate DFC pentru anul de studii 2020- 2021

Plan activitate DFC pentru anul de studii 2019-2020

Plan de activitate a SFC pentru anii 2018-2019

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved