1) Tradițional, discipolii USM sunt cei care asigură piața muncii cu profesioniști, specialiști cu o înaltă pregătire academică. Care au fost oportunitățile Dvs. de angajare și cum v-ați acomodat necesităților practice ale profesiei ?

Este cunoscut faptul că Universitatea de Stat din Moldova pe parcursul evoluției sale s-a afirmat drept una din cele mai prestigioase instituții de învățământ superior care a contribuit considerabil la dezvoltarea învățământului universitar din Republica Moldova, prin pregătirea specialiștilor de înaltă calificare pe diverse domenii profesionale ce asigură piața muncii cu adevărați profesioniști. Aceasta se datorează faptului că accentele de bază în pregătirea profesională sunt plasate atât pe componenta didactică, cât și pe cea de cercetare. Realizările didactico-științifice și de cercetare au creat Universității o imagine impecabilă nu doar în țară, ci și peste hotarele ei.

Fiind unul din discipolii USM (anii de studii 1967-1972), pot spune că mi-am realizat visul de a studia la o universitate, prestigiul căreia era cunoscut și în perioada sovietică. În acele timpuri, Facultatea de Drept a Universității de Stat era unica în sistemul învățământului superior din Republica Moldova (pe atunci Republica Sovietică Socialistă Moldovenească) și era considerată una din cele mai prestigioase facultăți, care pregătea juriști de profil general. 

Am absolvit Facultatea cu mențiune: specialitatea de drept, calificarea jurist. Cerințele pe piața muncii depășeau cu mult numărul specialiștilor în acest domeniu. Astfel, fiecare absolvent al facultății din timp știa că va fi asigurat cu un loc de muncă. Repartizarea pentru încadrarea în serviciu era efectuată de către Comisia de Stat, ținându-se cont de comanda de stat. Promoția mea a asigurat primordial necesitatea stringentă de specialiști în domeniu în cadrul organelor afacerilor interne, organelor procuraturii și justiției, care dețineau rezerva de cadre. Eu mă aflam în rezerva de cadre a Ministerului Justiției. Având în vedere faptul că am absolvit Facultatea cu mențiune, la ședința Comisiei de Stat mi s-a acordat dreptul preferențial de a alege locul de muncă din lista propusă. Drept urmare, am fost repartizată în calitate de consultant superior la Judecătoria Supremă a RSSM, apoi în cadrul Ministerului Justiției în calitate de consultant superior al secției de sistematizare a legislației, unde am activat 7 luni. Între timp, trecând toate procedurile corespunzătoare, în martie 1973, în cadrul alegerilor locale am fost aleasă în calitate de judecător popular al Judecătoriei raionale Ungheni. 

Pentru a răspunde la întrebarea cum m-am acomodat necesităților practice ale profesiei, necesită de avut în vedere și perioadele prin care am trecut, ținând cont de faptul că traseul meu profesional de judecător a durat aproape 40 de ani și s-a încheiat în februarie 2013. În această perioadă am activat în calitate de judecător în mai multe instanțe de nivel diferit: Judecătoria Raională, Judecătoria Supremă, Curtea Supremă de Justiție, apoi – Curtea Constituțională. Concomitent, am exercitat și funcții de conducere: președinte al Judecătoriei Raționale, vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, Ministru al Justiției, Președinte al Curții Supreme de Justiție, Președinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Menționez că Facultatea de Drept m-a format ca specialist, a pus temelia calificării mele de jurist. Dar specificul activității de înfăptuire a justiției impune să te acomodezi mereu, să faci față cerințelor timpului. Valorificând la maximum cunoștințele și competențele obținute în cadrul studiilor, experiența profesională o acumulam de la o treaptă la alta printr-o muncă asiduă, deseori de sacrificiu. Transformările statale, reformele instituționale și legislative care au avut loc la sfârșitul anilor ʼ80 – începutul anilor ʼ90 și cele care au urmat, mi-au marcat activitatea ulterioară. După proclamarea Independenței, justiția era înfăptuită în baza legislației sovietice, care, de altfel, venea în coliziune cu actele internaționale la care Republica Moldova adera. Pentru a face față noilor cerințe m-am încadrat activ în studierea actelor și practicii internaționale în domeniu, studierea continuă a modificărilor operate în legislația națională. Treptat se schimba și practica judiciară. În cadrul promovării reformei judiciare și de drept în calitate de secretar al Plenului Judecătoriei Supreme am participat la elaborarea proiectelor noilor acte legislative ce țin de activitatea justiției bazate pe prevederile noii Constituții. Implementarea actelor legislative adoptate (1995-1996) au condus la reforma instituțională și trecerea sistemului judecătoresc de la 2 nivele la 4 nivele de jurisdicție, fapt care a afectat întregul sistem judecătoresc, inclusiv pe fiecare judecător în parte. 

Fiind în funcții de conducere la Curtea Supremă de Justiție și, totodată, membru de drept al Consiliului Coordonator al Reformei Judiciare și de Drept, trebuia să cunosc necesitățile reale ale sistemului, să organizez și să asigur atât activitatea jurisdicțională a Curții, cât și pe cea generală care, începând cu anul 2003, s-a extins considerabil ca urmare a reformei constituționale (2002) și trecerea la un sistem judecătoresc format din 3 nivele. De rând cu experiența profesională acumulată la fiecare nivel, treptat am acumulat și capacități organizatorice și de administrare. A trebuit să muncesc mult, să studiez și să mobilizez judecătorii celor 3 colegii ale Curții Supreme de Justiție (și anume: Colegiul penal, Colegiul civil și de contencios administrativ și Colegiul economic) cu suportul vicepreședinților, care erau și președinți ai colegiilor, pentru a căuta și implementa noi soluții, viabile, în scopul eficientizării justiției. În acest proces am respectat și m-am bazat pe înaltul statut al judecătorului Curții Supreme de Justiție. Pentru aceasta era necesară o înaltă responsabilitate profesională și civică. 

2) Performanța și excelența academică sunt apreciate și la mare căutare. Absolvirea USM-ului va marcat traseul profesional?

Studiile în aulele Universității mi-au oferit cunoștințe temeinice și abilități necesare viitoarei profesii de jurist. Am valorificat și unele activități extracurriculare, care pe atunci comportau un caracter nu atât de vast. Astfel, având oportunitatea de implicare în activitățile asociației științifice studențești (așa-numita – SNO), mi-am valorificat potențialul intelectual în direcția acumulării abilităților de cercetare, în întocmirea și susținerea referatelor tematice elaborate în urma studiilor efectuate. Participarea în activitatea obștească în calitate de membru al comitetului sindical al facultății mi-a dat posibilitate de acumulare a experienței în soluționarea problemelor sociale cu care se confruntau studenții pe atunci. Munca de vară în cadrul detașamentelor studențești mi-a oferit experiențe utile de organizare și apreciere a forței colective. Astfel, activitățile extracurriculare mi-au amplificat potențialul cunoștințelor și abilitățile practice acumulate în cadrul curriculumului universitar. Pot afirma că performanța și excelența academică erau determinante pentru ocuparea unui loc de muncă prestigios, fapt cunoscut de către studenți. Spre exemplu, performanța și excelența academică mi-a creat oportunitatea de a fi luată în rezervă la funcția de judecător la Ministerul Justiției din anul patru de studenție. După absolvire, la repartizare Comisia de Stat mi-a oferit dreptul preferențial de a alege locul de muncă din lista făcută publică anticipat. Drept urmare, mi-am început cariera profesională la care am tins.

3) Tinerețea și studenția sunt perioade absolut extraordinare, dinamice în viața unui om. Ce amintiri aveți Dumneavoastră din anii de studenție din cadrul Universității de Stat din Moldova?

Se spune că studenția este cea mai frumoasă și cea mai importantă perioadă din viața unui om, fiind plină de diverse evenimente care își pun amprenta asupra personalității noului adult. Mulți consideră că studentul este liber și independent să facă orice în afara aulelor, în timp de noapte și oriunde ar fi, părinții fiind obligați să-l asigure material. Depinde din care unghi privești studenția și ce scopuri urmărești. 

Perioada mea de studenție a fost alta. Ținând cont de specificul admiterii la Facultatea de Drept, majoritatea din colegii mei erau după serviciul militar, având și vechime în muncă după armată, căsătoriți. Unii erau detașați și de casa părintească. Colegele studente, de asemenea, veniseră după o activitate de muncă de cel puțin doi ani. Excepție făceau acei studenți care au fost admiși îndată după absolvirea școlii medii (vreo 5) și la care, deseori, se adresau ca în armată „molodoi”.

Așa cum eu mă consideram formată și realizată profesional după Școala pedagogică și independentă de părinți din punct de vedere financiar, unica sursă de venit pentru mine era bursa, care după primul an de studii o primeam majorată. Scopul meu principal erau studiile, activitatea extracurriculară și menținerea bursei majorate, deoarece alte surse de venit nu aveam. Mulți din colegii mei se angajau temporar în serviciul de noapte, mergeau la descărcatul vagoanelor, ceea ce nu ne puteam permite noi fetele. De fapt, în cămin locuiam încă cu 3 colege, pe a patra am „găzduit-o” pe un pat cu mine. La fel am procedat și în anul doi cu o altă colegă care nu obținuse loc în cămin. După anul întâi m-am inclus în detașamentul studențesc și am lucrat o vară întreagă la construcții pe pământurile desțelenite în Kazahstan pentru a mă asigura cât de cât material. După anul doi de studii, a urmat căsătoria, nașterea copilului în anul trei în timpul sesiunii de iarnă. Ambii eram studenți, locuiam cu copilul la gazdă, cheltuielile le acopeream din burse. După ce soțul a absolvit facultatea, în anul patru mi-am luat concediu academic, susținând în continuare sesiunile, iar în anul cinci am revenit la practica de stat, urmând apoi elaborarea tezei de licență, pregătirea pentru examenele de stat, susținerea și absolvirea. Astfel, povara mea studențească îmbina studiile, grija de familie și creșterea copilului care mereu s-a aflat cu mine. Este o realitate caracteristică nu doar pentru mine. Este un proverb: nu tot ce zboară se mănâncă. Așa e și cu anii de studenție. 

4) Studiile și formarea profesională se datorează iscusinței și măiestriei profesorilor. Care dintre aceștia și prin ce v-au marcat pe parcursul anilor de studenție?

Este indiscutabil faptul că prestigiul facultății în mare măsură se datorează cadrelor didactice care activează cu dăruire de sine, utilizând potențialul lor intelectual pentru pregătirea noilor generații de juriști, care, la rândul lor, mențin valoarea nu doar a Facultății, dar și a Universității. În perioada anilor mei de studii 1967-1972, corpul profesoral didactic al Facultății de Drept îl constituiau în mare parte absolvenții facultății. În același timp, corpul profesoral didactic era completat cu cadre didactice din Moscova, Odessa și din alte orașe ale fostei URSS, care dețineau titluri științifice și grade didactice și aduceau un aport substanțial în formarea noastră profesională. Fiind o fire dornică de noi cunoștințe, personal aveam un deosebit respect pentru întreg corpul profesoral didactic. Prelegerile îmi trezeau un interes deosebit prin conținutul amplu și nou. Din insuficiența de manuale permanent conspectam principalele idei. În cadrul seminarelor obțineam și abilități practice necesare viitoarei profesii. Totodată, îmi amintesc cu căldură de atitudinea omenească a decanului Victor Petrov care, pe lângă predarea excelentă a Dreptului muncii, m-a susținut în continuarea studiilor prin frecvență liberă la lecții după nașterea copilului în anul trei de studii, prin acordarea concediului academic cu dreptul de a susține sesiunile pentru a nu pierde anul patru de studii. Prodecanul Vladimir Lavric ne-a condus organizatoric din primii pași după înmatriculare (cazarea în căminul studențesc, organizarea procesului de studii, participarea la activități extracurriculare). Dl Constantin Florea, care era și practician al dreptului, în cadrul seminarelor ne prezenta cazuri concrete pentru soluționare din practica judiciară, declanșa dezbateri constructive și utile pentru formarea abilităților profesionale. De comun acord cu decanatul facultății, a contribuit la includerea mea în rezerva de cadre la funcția de judecător.

5) Pasiunea pentru domeniul dreptului adaugă valoare pregătirii profesionale. De unde vine dragostea Dumneavoastră pentru drept?

Până la înmatriculare la studii, dreptul era pentru mine o arie necunoscută. În cadrul studiilor m-am atașat mai mult de dreptul civil și de procedură civilă. Lucrarea/teza de licență și examenul de stat de specialitate le-am susținut la dreptul civil. Pe parcursul activității de judecător m-a pasionat protecția drepturilor copilului, domeniu puțin valorificat pe atunci în practica judiciară. Cred că această pasiune are legătură directă cu studiile anterioare la școala pedagogică din Soroca și activitatea de învățătoare la clasele primare. 

Totodată, deși în judecătorii nu exista specializare, prin ordinul Ministrului Justiției erau numiți judecători pentru examinarea cauzelor penale în privința minorilor, printre care am fost nominalizată și eu. Examinarea cauzelor penale în privința minorilor a necesitat o aprofundare în cunoașterea drepturilor copilului, procedurii specifice de urmărire penală și de examinare judiciară, de aplicare a dreptului material, a practicii judiciare în domeniul dat. În cadrul Judecătoriei Supreme m-am specializat în examinarea cauzelor penale, făcând parte din completul pentru examinarea cauzelor penale în privința minorilor, fiind numită pe parcurs președinte al completului. În această calitate, în coordonare cu Direcția specializată din cadrul Procuraturii Republicii Moldova, semestrial și anual generalizam practica judiciară pe cauzele privind minorii, înaintam Plenului Judecătoriei Supreme propuneri pentru unificarea/perfecționarea practicii judiciare. Generalizările anuale ale practicii judiciare erau expediate Judecătoriei Supreme a URSS, care unifica practica judiciară și prin Hotărâre de Plen, oferea explicațiile de rigoare privind examinarea cauzelor penale în privința minorilor, hotărâri care erau folosite de către instanțele judecătorești din întreaga Uniune. După Reforma judiciară și de drept în Republica Moldova, această practică am prelungit-o în cadrul Plenului Curții Supreme de Justiție, utilizând deja prevederile actelor internaționale și ale jurisprudenței Curții Europene.

6) Vă mai aduceți aminte de ce ați ales USM și cât de ușor a fost să fiți admis la studii?

După absolvirea cu excelență a Școlii pedagogice în 1966, am început activitatea profesională în calitate de învățătoare la clasele primare, fiind obligată să lucrez cel puțin trei ani conform repartizării. Totuși, visul meu dintotdeauna a fost să urmez studiile superioare. Prestigiul Universității de Stat și al Facultății de Drept m-a determinat ca după trei ani de activitate să depun actele pentru susținerea examenelor de admitere la această facultate, având în vedere și faptul că pentru admitere era necesar un stagiu de muncă de cel puțin doi ani. Dar, beneficiind de modificările operate în Regulamentul de înmatriculare, potrivit cărora la facultate puteau fi admiși fără vechime în muncă și absolvenții școlilor medii și medii de specialitate cu condiția absolvirii cu medalie și, respectiv, cu diplomă de excelență, peste un an de activitate pedagogică am depus documentele de admitere la Facultatea de Drept. După câte îmi amintesc, era un concurs de 12-13 persoane pentru un loc. Aveam încredere în forțele proprii și eram convinsă că voi reuși, având în vedere cunoștințele acumulate pe băncile școlii pedagogice. Așa a și fost. Examenele le-am susținut cu succes, am trecut concursul și am fost admisă la studii. Această etapă mi s-a părut ușoară.

7) Ați devenit o personalitate notorie a țării noastre. Cum ați reușit să îmbinați studiile și să vă bucurați de tinerețe?

Declar franc că toată tinerețea mea s-a redus la studii, familie, creșterea și educarea copilului. Din păcate, tinerețea mea a coincis cu declinul economic din acea perioadă, motiv din care acesta a marcat și impresiile despre anii tinereții. Totuși, nu pot nega că cea mai mare bucurie în tinerețe era copilul meu, apariția căruia m-a încurajat să fiu o luptătoare, să muncesc asiduu pentru a obține performanțe în domeniu, pentru a-i oferi oportunități pe care eu nu le-am avut.

8) Studenții și absolvenții sunt barometrul performanțelor USM. Ce impresii aveți despre Alma Mater în prezent?

Comparând perioada mea de studii cu cea din prezent, pot susține că există o diferență ca între cer și pământ. Era perioada sovietică, eram în URSS și atât disciplinele, cât și programele de studii operau în mod centralizat. Numărul de discipline și de catedre era limitat. Manualele erau în limba rusă, conținutul fiind bazat pe legislația și practica unională. Manuale autohtone de specialitate nu aveam. Autoinstruirea o făceam preponderent în sălile de lectură ale Universității, rânduind unul de la altul cărțile bibliotecii studențești. Utilizam și sălile de lectură ale Bibliotecii Naționale. În perioada sesiunilor, conspectele ne erau de mare folos. Comparativ, perioada actuală pentru studenți o putem numi de „aur”. 

Actualmente, Universitatea de Stat din Moldova este un centru universitar de elită, aliniată la cele mai înalte standarde educaționale și de cercetare, având o istorie și tradiții, care amplifică prestigiul Almei Mater atât în țară, cât și peste hotarele ei. Facultatea de Drept dispune de un corp profesoral didactic performant cu o înaltă responsabilitate, dedicați activității de formare a viitorilor specialiști în domeniul dreptului. Studenții sunt asigurați cu manuale de specialitate ale savanților autohtoni, bazate pe doctrine științifice, legislație și practica națională și internațională. Sunt accesibile publicațiile științifice și didactice, actele legislative naționale, actele internaționale. Se datorează acesta și condițiilor impecabile de studii, asistenței tehnico-materiale și informaționale, organizării unor vaste activități extracurriculare. În ansamblu, toate acestea contribuie la formarea unor juriști de înaltă calificare. Depinde de străduința, interesul și efortul depus de către student în asimilarea a tot ce le dă Alma Mater pentru îmbrățișarea viitoarei profesii.

9) În timpul de față, sistemul educațional din țară urmează un anumit model care este concentrat doar pe dezvoltarea de competențe. La ce să apeleze tinerii pentru a găsi un echilibru între presiunea de a deveni un specialist necesar pe piața muncii și pasiunea pentru un anumit domeniu, chiar dacă e mai puțin căutat, solicitat?

Fiecare activitate își are un început. Având în vedere că studiile la facultate sunt cu specializare, este dreptul fiecăruia să aleagă, inclusiv ținând cont de dorința de a corespunde cerințelor de pe piața muncii și pasiunea pentru un anumit domeniu. Chiar dacă astăzi acest domeniu se pare a fi mai puțin căutat, solicitat, mai apoi, el poate deveni prestigios. Totul este în dinamică, permanentă transformare; necesită de analizat, cercetat și de găsit veriga necesară, locul și momentul potrivit pentru a-l promova.

Pot afirma că practica de activitate în calitate de judecător demonstrează că în drept nu pot exista domenii importante și mai puțin importante. În activitatea de înfăptuire a justiției, unele domenii sunt strict necesare, obligatorii cum ar fi, spre exemplu, domeniul penal, domeniul civil, domeniul administrativ etc. Dar procesul de înfăptuire a justiției este destul de vast și complex, deseori implică și domenii care nu țin de competența judecătorului. Astfel, apare necesitatea de a atrage specialiști, experți în domeniul respectiv. Așa că alegerea este de partea fiecăruia.

10) Din perspectiva experienței valoroase a activității Dvs., ce sfaturi le puteți da actualilor și viitorilor studenți pentru a-și construi reușit istoria vieții lor?

Perioada de studenție marchează viața fiecărui tânăr, consolidează valorile morale, simțul responsabilității cetățenești, pune temelia succesului profesional pe viitor. Acel care este dornic de cunoaștere nu încetează să studieze, să asimileze cunoștințe profunde și abilități din toate domeniile își determină și perspectivele pentru viitor. Este nevoie de mult curaj, străduință şi perseverență. Îndemn actualii și viitorii studenți să fie optimiști şi încrezuți în propriile forțe, să profite din plin de oportunitățile oferite de USM, să-și valorifice potențialul tinereții prin deschiderea spre cunoaștere, să-și dorească să cunoască zilnic din ce în ce mai mult, căci viitorul este în mâinile proprii, depinde cum îl vor modela.

11) USM împlinește anul acesta 75 de ani de la fondare. Ce mesaj vreți să transmiteți Almei Mater – Universitatea de Stat din Moldova?

Cu prilejul aniversării a 75 de ani de la fondare a Universității de Stat din Moldova, permiteți-mi să transmit în nume personal cele mai calde felicitări conducerii Universității și întregii comunități academice.

Este indiscutabil că Universitatea de Stat din Moldova a devenit în aceste decenii un prestigios centru educațional și de cercetare, izvor de reputați specialiști de înaltă calificare, loc în care își exercită excelența un corp profesional dedicat și consacrat activității academice și științifice.

Sincere mulțumiri pentru tot ce faceți și succese deosebite în întreaga dumneavoastră activitate.

Vivat, Alma Mater, Universitatea de Stat din Moldova!

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved