DEPARTMENT STAFF

Biroul 205, Blocul central

  • Coordonarea și organizarea activității de formare continuă a adulților; asigurarea calităţii serviciilor educaţionale de formare continuă, precum și perfecționarea pregătirii profesionale a formatorilor, în conformitate cu standardele educaţionale, actele normative privind formarea continuă a adulților;

Biroul 233, Blocul central

  • Coordonarea programelor de formare continuă pentru învățământul general și superior, organizarea internă și asigurarea procesului de formare şi de imagine.
  • Organizarea stagiilor și cursurilor de formare continuă.
  • Elaborarea bazei de date a Departamentului Formare Continuă. Evidența documentației privind procesul de realizare a programelor de formare continuă.

Pentru contact poate fi accesată pagina:

Facebook Departament Formare Continua USM

Tatiana TURCHINĂ

Şef department

Tel: +373 67 436 644
rector@usm.md

Maria BÎRCĂ

Şef-adjunct

Tel: +373 22 245 440
     +373 67 435 533
otilia.dandara@usm.md

Doina ERHAN

Metodist

Tel: +373 22 245 440
doina.erhan@usm.md

Aurelia ROŞCA

Inginer-programator

Tel: +373 22 245 440
aurelia.rosca@usm.md

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved