Pentru studii de calitate este necesar de a avea acces nelimitat la cunoaștere, prin biblioteca USM, care ar facilita și suplimenta procesul educațional și pe cel al cercetării. Fiind student la anul I, licență, la Facultatea de Istorie și Filosofie, Dan Rurac își doreste o bibliotecă modernă, unde ar avea acces la tehnologiile informaționale, ceea ce este indispensabil pentru studii de calitate și cercetări complexe.

Reporter: Sunteți participant al concursului de eseuri „Dacă aș fi rector al USM”. Enumerați câteva dintre cele mai sugestive idei pe care le considerați deosebit de importante pentru USM ? 

Dan Rurac: USM este una dintre principalele instituții de învățământ superior din Republica Moldova. De aceea consider că cele mai sugestive idei pot fi următoarele:

  • Autonomia Universităţii, care ar servi interesului public;
  • Universitatea ar trebui să accelereze procesul de modernizare a învățământului universitar în toată ţara, cu privire la educație, cercetare și inovare;
  • Universitatea trebuie să implice mai mult studenţii în viaţa universitară;
  • Universitatea este stimulator și catalizator al procesului de educație a studenţilor, de formare continuiă a cadrelor didactice, care reprezintă vectori de creștere economică competitivă. Totodată, asigură coeziunea socială și bunăstarea societății noastre.

Reporter: Cum e viața de student la anul I, licență, la Facultatea de Istorie și Filosofie? 

Dan Rurac: Viaţa de student este un joc pregătit pentru inimă, deoarece ochii privesc înainte, dar mintea – concentrată. A fi student la anul I înseamnă să-ți descoperi potențialul de a te dezvolta, să fii activ, să investești tot timpul, răbdarea și energia pentru a ieși din zona de confort, fiind tulburat de apele uceniciei. Student fiind la Facultatea de Istorie şi Filosofie am făcut concluzii că istoria este nisipul care rămâne în clepsidra timpului. Iar timpul e o fiară care are nesfârşita răbdare de a înghiţi totul. 

Reporter: Rectorul ales al USM, domnul Igor Șarov este absolvent al Facultății de Istorie. Ce așteptări aveți, dat fiind faptul că vă faceți studiile la aceeași facultate ?

Dan Rurac: Cunosc că domnul Igor Şarov, noul rector ales al Universităţii de Stat din Moldova, a studiat la Facultatea de Istorie, unde a repurtat o gamă de victorii ştiinţifice, a obținut titlul de doctor în istorie, parcurgând calea de la lector până la conferențiar universitar. Studiind la aceeaşi facultate, presupun că în viitor voi avea ocazia să devin o personalitate multilateral dezvoltată. 

Reporter: În eseu ați exprimat dorința de a vedea altfel biblioteca USM. Considerați prioritate pentru studii de calitate modernizarea bibliotecii universității prin completarea colecțiilor și extinderea posibilităților de acces la tehnologiile informaționale? 

Dan Rurac: Da, fără îndoială, biblioteca este fereastra către lumină, patria cuvintelor şi cel mai important – biblioteca este prietenul şi ajutorul studentului. Deci, pot afirma că modernizarea bibliotecii universitare va contribui la progresul instituției noastre şi va îmbunătăţi  spectrul informaţional al studierii și cercetării de la USM.

Reporter: Ce mesaj doriți să transmiteți studenților USM-iști?

Dan Rurac: Dragi studenţi, dacă citiţi acest mesaj, înseamnă că sunteţi cei mai norocoşi, deoarece aveţi onoarea să studiați la cea mai faimoasă instituţie de învățământ superior din ţară – Universitatea de Stat din Moldova. 

Fiţi activi, iubiţi-vă meseria, prieteniți cu colegii şi cadrele didactice, deoarece alături de ei puteți atinge succesul. Învăţaţi, depuneți mult efort, topiţi-vă vederea în lectura cărţilor, întâlniţi cu zâmbet provocările vieţii, ajutaţi-vă unul pe altul, preţuiţi fiecare moment. Totul este trecător, nimic nu se mai repetă, dar anii studenţiei sunt ultima vamă, parfumată cu o infuzie nepăsătoare, cu momente fără de probleme globale etc. Trăiţi, ţinând mereu cont de un principiu: „Veni. Vidi. Vici.”

Reporter : Olesea Moiseev, specialist în cadrul Serviciului Imagine și Relații Publice al USM.

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved