Poziționarea și în acest an a celor mai buni studenți ai USM în topul academic din țară înseamnă angajarea și responsabilitatea de a străluci la studii și de a râvni la performanțe continue. Printre cei 11 bursieri de excelență de la USM este Olesea Panchiv, studentă în anul III la Facultatea de Drept, care ne-a împărtășit sentimentele de bucurie în acest interviu.

Reporter: Ce înseamnă pentru Dvs. Bursa Republicii ?

Olesea Panchiv: În calitate de beneficiară a Bursei Republicii consider important pentru mine rezultatul de a mă afla printre cei mai buni studenți ai țării, fapt care a încununat munca asiduă, depusă pe parcursul anilor de studii. Angajarea în competiția celor mai buni reprezintă ocazia inedită de evaluare a propriei activități prin afirmarea în cadrul mediul academic universitar al Republicii Moldova. Bursa Republicii este un stimulent pentru studenții de performanță, un factor de motivare, încurajare și promovare a acestora în procesul de formare profesională.

Reporter: Ce v-a determinat să faceți studiile la specialitatea „Drept”?

Olesea Panchiv: Alegerea făcută în favoarea Facultății de Drept, USM, a fost o decizie în spiritul valorilor și intereselor care guvernează un tânăr dornic de a cunoaște subtilitățile justiției naționale și de a contribui, prin activitate profesională de înaltă calificare, la perfecționarea acestui mecanism. Consider că “Dreptul” nu este o simplă specialitate, ci o misiune nobilă a celor care trebuie să vegheze, cu sporită vigilență, asupra respectării și promovării drepturilor omului și proceselor democratice într-un stat de drept.

Reporter: Care au fost punctele majore ale dosarului Dvs?

Olesea Panchiv: Dosarul pe care l-am depus a întrunit criteriile de eligibilitate grație mai multor factori determinanți, și anume: medie academică înaltă și, bineînțeles, activitate științifică prodigioasă, particularizată prin participare la numeroase conferințe și seminare științifice, concursuri naționale și internaționale, activități extracurriculare, implicare în activitatea organelor de autoguvernare studențească, membru al Consiliului Facultății de Drept, dar și elaborarea unor publicații științifice proprii, fie în coautorat cu profesori universitari, personalității notorii din mediul academic și profesioniști în domeniul juridic.

Reporter: Cât de accesibilă este Bursa Republicii pentru studenţi?

Olesea Panchiv: Deși este o competiție aprigă, care presupune selecția riguroasă a 12 studenți ai țării ce urmează să beneficieze de Bursa Republicii, totuși, consider că este una accesibilă, oferind posibilitate tuturor studenților, indiferent de universitatea aleasă, domeniul de specializare sau anul de studii, să participe la acest concurs. Prin urmare, stabilirea unor criterii clare de apreciere a dosarelor la concurs permite studenților, care au atins performanțe academice, să-și autoevalueze activitatea pe parcursul anilor de studii și, în funcție de aceasta, gradul de eligibilitate.

Reporter: Ce trebuie să cunoască un student care aspiră la astfel de burse excelente?

Olesea Panchiv: Aspirația, însoțită de rezultate obiectivizate prin anumiți indici de calitate, trebuie să propulseze orice student sârguincios spre cele mai ambițioase scopuri. Ceea ce aș remarca în acest context este necesitatea de a opta pentru un caracter complex și multilateral al activității desfășurate pe parcursul anilor de studii, în sensul în care notele obținute să nu fie unicul centru de focalizare al atenției și eforturilor depuse de un student, ci o parte a unui proces mult mai diversificat, care include multiple posibilități de manifestare și afirmare a propriilor capacități intelectuale. Anii de studenție vin, de fapt, cu acele evenimente și activități edificatoare, care fundamentează aptitudini valoroase pentru viitorul profesional al fiecăruia. Așadar, cu predispunerea de a investi timp, eforturi, responsabilitate, idei inovatoare, spirit întreprinzător și pasiune pentru domeniul ales, fiecare student își pavează calea spre realizări remarcabile și locuri de frunte la competiții.

Reporter: Ați demonstrat că sunteți unul dintre studenții cei mai buni printre concurenții competitivi ai concursului. Cum ați reușit ?

Olesea Panchiv: Rezultatele apar doar într-o conexiune logică și proporțională cu munca depusă. Mereu am abordat cu responsabilitate procesul de pregătire sistematică pentru orele de curs, pentru că aceasta contribuie la formarea unei baze teoretice solide și oferă posibilitatea aplicării ulterioare a cunoștințelor obținute. Apoi, am constatat faptul că orice cercetare a domeniului de interes este una mult mai productivă atunci când este adusă în calitate de subiect de dezbatere în cadrul conferințelor, seminarelor științifice, panelurilor de discuție etc., beneficiind astfel de posibilitatea de a supune analizei diferite fenomene, prin elaborarea unor articole și publicații științifice de specialitate. Nu în ultimul rând, activitățile extracurriculare reprezintă o parte inerentă a vieții de student. Personal, fiind membru al organizațiilor studențești, țin să accentuez că organizarea unor activități și evenimente dezvoltă abilități manageriale, spiritul întreprinzător și activismul civic.

Reporter:  Ce perspective Vă oferă Bursa Republicii în activitatea Dvs?

Olesea Panchiv: Complementar satisfacției morale pe care o oferă poziția de titular al Bursei Republicii, stimulentul financiar pe care îl garantează aceasta reprezintă o investiție în procesul de pregătire și formare profesională. Cu siguranță, va constitui unul dintre punctele forte pe care îl voi include în palmaresul realizărilor academice, care-și va găsi un loc corespunzător printre rândurile CV-ului unei persoane motivate să atingă noi obiective și să acceadă cu pași fermi în profesia dorită.

Reporter: Ați mai participat la alte concursuri ? Ce succese ați mai obținut ?

Olesea Panchiv: Dedicația pentru un proces de studii calitativ și eficient, precum și spiritul de competiție au animat implicarea mea în variate concursuri, încă din anii de liceu, participând și obținând locuri de frunte la olimpiadele republicane. Eforturile unei pregătiri academice excelente au fructificat în obținerea notei de zece la toate probele de Bacalaureat. Accederea la studii universitare a marcat trecerea la o nouă treaptă și deschiderea unui orizont larg de oportunități, pe care mi-am propus să le valorific. Locuri de frunte obținute în cadrul sesiunilor naționale de comunicării științifice studențești, la diferite discipline de studiu, conferințe științifico-practice cu participare internațională, cercuri și seminare științifice, participare la concursul “Hexagonal facultăților de drept”, în România, sunt câteva dintre realizările care mi-au marcat ultimii doi ani de studii. De asemenea, trecând o selecție riguroasă a tinerilor aplicanți, cu vârsta 16-25 de ani, am devenit unul dintre beneficiarii Programului de capacitare în domeniul Drepturilor Omului și Activismului Civic “PromoTE” în cadrulAsociației Promo-LEX, grație căruia, pe parcursul unui an, am obținut cunoștințe teoretico-practice în domeniul proceselor democratice, electorale și activismului civic, combaterii discriminării,  torturii și violenței.

Reporter:  După absolvirea studiilor de licență, care sunt planurile pe viitor?

Olesea Panchiv: După absolvirea studiilor de licență îmi propun drept obiectiv obținerea unei diplome de studii superioare de master și, ulterior, accederea la cursurile de formare în cadrul Institutului Național al Justiției.

Reporter:  Ce mesaj aveți pentru studenții din Republica Moldova?

Olesea Panchiv: Republica Moldova are mulți studenți bravi, sunt sigură. Pentru ei aș veni cu următorul mesaj: nu permiteți nimănui să vă abată din drumul spre succes! Țineți minte!Orice obiectiv, orice scop măreț este absolut realizabil prin muncă, abnegație, responsabilitate și pasiune pentru domeniul ales. Mult curaj și… spre noi succese!

Interviu realizat de Olesea Moiseev, specialist în cadrul Serviciului Imagine și Relații Publice al USM

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved