Senatul este organul colectiv suprem de conducere al Universităţii de Stat din Moldova. Membrii Senatului sunt aleşi prin vot direct şi secret: a) din rândul personalului ştiinţifico-didactic, didactic şi nedidactic – aleşi prin votul secret al corpului profesoral-didactic al facultăţilor, departamentelor, centrelor ştiinţifice; b) din studenţi – aleşi de formaţiunile academice şi a sociaţiile studenţeşti; c) din reprezentanţii organelor sindicale – aleşi de organizaţiile sindicale, în conformitate cu Regulamentul de funcţionare a Senatului Universităţii de Stat din Moldova. Numărul membrilor Senatului nu poate depăşi 101 membri, studenţii fiind reprezentaţi în Senat în proporţie de 1/4 din numărul total al membrilor. Rectorul, prorectorii şi decanii sunt membri din oficiu ai Senatului.

Durata mandatului Senatului este de 5 ani, fiind sincronizată cu durata mandatului rectorului. Durata mandatului membrilor Senatului din rândul studenţilor este de un an, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

The Senate is the supreme governing body of the Moldova State University. The members of the Senate are elected by direct and secret vote: a) from and by the academic and nonacademic staff of the university; b) from and by students of the university; c) from and by representatives of the university trade union, in accordance with the Regulations of the Senate of the Moldova State University. The number of members of the Senate may not exceed 101 members, the students being represented in the Senate in a proportion of 1/4 of the total number of members. The rector, the rectors and deans are ex officio members of the Senate.

The term of office of the Senate is 5 years, being synchronized with the term of office of the rector. The term of office of the members of the Senate among the students is one year, with the possibility of renewing the mandate

 

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved