Regulamentul instituțional privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universității de Stat din Moldova, anul de studii 2015-2016

Metodologie Instituțională de elaborare și repartizare a granturilor doctorale în cadrul școlilor doctorale de la Universitatea de Stat din Moldova

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universității de Stat din Moldova, anul de studii 2017-2018

Regulamentul de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat

Program de dezvoltare al studiilor de doctorat la USM în anii 2018-2020

Procedura operationala de admitere la sustinerea publica a tezei de doctorat

Procedura operațională de depunere și susținere publică a tezei de doctorat

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universității de Stat din Moldova, anul de studii 2018-2019

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat in cadrul Universitații de Stat din Moldova anul de studii 2019-2020

Regulament instituțional privind verificarea similitudinilor în tezele de doctor și doctor habilitat

Procedura operațională de acordare a perioadei de grație pentru finalizarea și susținerea publică a tezei de doctorat

Metodologia de evaluare a dosarelor pentru acordarea Bursei de excelență a Guvernului și Bursei pe domenii științifice

Metodologia susținerii on-line

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul USM, anul de studii 2021-2022

Procedura de alegere a consiliilor și a directorilor școlilor doctorale

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved