Veronica Pozneacova, studentă la Facultatea de Drept, specialitatea „Drept”, ne-a răspuns tuturor întrebărilor cu sinceritate, în cadrul unui interviu pe care l-a acordat. Veţi afla în continuare care sunt provocările pe care le întâmpină un student şi dacă îi pregăteşte facultatea pe viitorii jurişti pentru practică. Ținem să vă informăm că Veronica a absolvit Liceul de Muzică „S. Rahmaninov”, specialitatea „Pian”. În prezent, cântă la pian, îi place muzica clasică, lectura, filosofia și psihologia.

Olesea Moiseev: Ce înseamnă pentru dvs. Bursa Guvernului?

Veronica Pozneacova: Pentru mine, Bursa Guvernului reprezintă o încurajare, care mă determină să depun efort maxim în continuare pentru dezvoltare profesională și personală pe tărâmul științei, în general, și a jurisprudenței, în particular. În plus, obținerea acestei înalte distincții include și o responsabilitate enormă, care se manifestă prin încrederea acordată de Universitatea de Stat din Moldova (USM) prin desemnarea mea în calitate de candidat la acest concurs.

O.M.: Ce v-a determinat să faceți studiile la specialitatea „Drept”?

P.: Întotdeauna simțeam spiritul acut al dreptății. Cred că primul pas spre alegerea jurisprudenței în calitate de profesie a fost lecturarea romanului „Pădurea spânzuraților” de Liviu Rebreanu. Am memorizat un citat din romanul respectiv: „pedeapsa, crima, legea, bolborosi Apostol Bologa, ― da, da și totuși omul!” Întotdeauna consideram că omul merită atenție și că drepturile lui trebuie să fie apărate și respectate. Când a venit timpul să aleg facultatea la care urma să fac studii, fără îndoială, am ales Facultatea de Drept a USM. În prezent, prin activitatea mea profesională aș vrea să contribui la consolidarea protecției omului în societate și la triumfarea justiției din Republica Moldova.

O.M.: Care au fost punctele forte ale dosarului dvs. de participare la concurs?

P.: Printre punctele majore ale dosarului meu se numără participarea la un șir de conferințe internaționale și naționale: Conferința Internatională Științifico-Practică „Știință, Educație, Inovare: Problemele Actuale și Aspecte Moderne” (Tallinn, Estonia, 25-26 iunie 2021), Conferința Internațională Științifico-Practică „Discuții Științifice Internaționale: Probleme, Scopuri și Perspective” (Brighton, Marea Britanie, 21-22 iunie 2021), Conferința Științifico-Practică Internațională „Cercetarea Științifică în Secolul XXI” (18-19 iunie 2021 în Ottawa, Canada), Conferința Studenților, Masteranzilor și Doctoranzilor în Drept (Sibiu, 03 iunie 2021), Conferința Științifică Internațională „Tendințe și Perspective pentru Dezvoltarea Științei și Educației în Contextul Globalizării”, (29 ianuarie 2021, Ucraina, Pereyaslav), Simpozionul Internațional Atatürk în memoria aniversării a 140 de ani de la nașterea sa, (Samsun, Turcia, 19 mai 2021), Conferinţa Ştiinţifico-Practică Internaţională „Teoria și Practica Administrării Publice (Tpap, 2021)”, (Chișinău, 21 mai 2021, Academia de Administrare Publică), Conferința Științifico-Practică Națională cu Participare Internațională „Statul, Securitatea și Drepturile Omului în Era Digitală” (Chișinău, 10-11 decembrie 2020, Facultătea de Drept a USM), cât și publicarea mai multor articole științifice proprii sau în coautorat cu profesori universitari. În acest context, aș vrea să aduc sincere mulțumiri profesorilor care au contribuit la dezvoltarea mea profesională și au susținut toate inițiativele mele în domeniul științei și cercetării dreptului. Cu respect deosebit, aș vrea să exprim gratitudine profesorilor, personalităților notorii în domeniul dreptului, precum: Alexandru Arseni, dr. hab., prof. univ., Svetlana Slusarenco, dr., conf. univ., Virginia Zaharia, dr., lect. univ., Doina Cazacu, dr., conf. univ., Alina Savga, dr., conf. univ., cât și altor profesori, care au contribuit la creșterea mea profesională și personală. Aș vrea să remarc deschiderea domniilor lor spre activitatea extracurriculară și susținerea plenară a pornirilor mele pe tărâmul științei. Întotdeauna am simțit sprijin în atingerea obiectivelor propuse, am primit explicații de rigoare, cât și susținere emoțională profundă.

O.M.: Cât de accesibilă este Bursa Guvernului pentru studenţi?

V.P.: În cazul meu, obținerea Bursei Guvernului nu reprezentă un scop în sine. Am lucrat pentru că tindeam spre dezvoltarea profesională și personală. Eram interesată de subiectele care depășesc cadrul curricular. Doream să aflu răspuns la întrebările care apăreau permanent. În acest context, aș vrea să remarc sintagma lui Socrate „Știu că nu știu nimic”. Pentru mine, principala motivație în dezvoltarea personală a fost curiozitatea și dorința de a descoperi, precum și a înțelege lumea din jur. În această căutare continuă a răspunsurilor general umane, cât și a celor legate de jurisprudență, apelam la literatură. Mă refer la literatura universală și de specialitate. Desigur, o „rețetă” de atingere a succesului nu există, însă, pentru mine, o parte importantă a dezvoltării personale se datorează lecturii. Cu cât mai mult studiez și cercetez, cu atât mai multe întrebări apar pe parcurs. Obținerea bursei necesită muncă depusă zilnic, care, dintr-o perspectivă, nu poate fi estimată.

O.M.: Ce trebuie să cunoască un student care aspiră la astfel de burse considerabile?

V.P.: La întrebarea respectivă nu există un răspuns unic valabil pentru toți. Fiecare caz este individual. Cred că, pentru obținerea burselor considerabile este necesară participarea la conferințe, alte manifestări științifice, mese rotunde, diverse activități extracurriculare. Foarte importantă este și obținerea unei reușite academice înalte. În rest, în spatele oricărei burse, aprecieri, realizări profesionale stau eforturi considerabile. Studentul care aspiră la astfel de burse trebuie să depună muncă zilnică și să-și formuleze clar scopurile, precum și să depună efort pentru stăpânirea îndeletnicirii alese.

O.M.: Ați demonstrat că sunteți una dintre cei mai buni studenți printre concurenții competitivi ai concursului. Cum ați reușit ?

V.P.: Nicio realizare nu aparține unei singure persoane. În spatele succeselor mele stau profesorii, care au depus un efort considerabil pentru a-mi facilita însușirea materialului propus spre studiere. Aș vrea să remarc că reprezint generația care învață online. Am trecut la învățământul la distanță în semestrul II, anul I. Prin urmare, predarea materiei la distanță a însemnat un efort dublu din partea profesorilor. Sunt convinsă că o mare parte în reușita mea actuală aparține profesorilor care m-au instruit și au contribuit la formarea mea profesională.

O.M.: Recent, în coautorat cu dl Alexandru Arseni, dr. hab., prof. univ. ați publicat monografia „Dreptul la viața și dreptul la avort – eterna enigmă”. Puteți să ne povestiți despre această experiență?

V.P.: A fost o experiență unică și extraordinară. Cu profesorul Alexandru Arseni am abordat subiecte de actualitate, atât la nivel național, cât și internațional, printre care: reglementarea dreptului la avort în dreptul internațional și național al statelor, încadrarea acestui drept în contextul drepturilor omului, reglementarea statutului juridic al embrionului, cât și aspectele etice, teologice, filosofice și morale, care se evidențiază în legătura cu problematica respectivă. În această ordine de idei, aș vrea să menționez lipsa reglementării statutului juridic al embrionului în legislația actuală a Republicii Moldova, ceea ce justifică necesitatea cercetării acestor aspecte, a temei respective în contextul promovării inițiativelor legislative în acest domeniu.

O.M.: Ce perspective vă oferă Bursa Guvernului în activitatea dvs.?

V.P.: Bursa Guvernului îmi oferă o mai mare independență financiară. Obținerea acestei burse îmi extinde încrederea în forțele proprii, precum și conștientizarea faptului că orice efort depus, în ultima instanță, este apreciat la nivel.

O.M.: După absolvirea studiilor de licență, care sunt planurile pe viitor?

V.P.: Aș vrea să continui atât studiile la ciclul de master la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, cât și cercetarea în domeniul dreptului. În plus, aș vrea să contribui la respectarea drepturilor omului și triumfarea justiției în Republica Moldova.

O.M.: Ce mesaj doriți să transmiteți studenților din Republica Moldova?

V.P.: În primul rând, aș vrea să-i felicit pe toți beneficiarii burselor de merit cu obținerea acestei înalte distincții binemeritate. Aș vrea să le urez studenților din Republica Moldova să-și urmeze visul, să depună efort pentru realizarea lui, să se dezvolte multilateral, să nu se dezamăgească din cauza unor eșecuri și să lucreze mult pentru creșterea profesională și personală.

Olesea Moiseev: Suntem mândri și foarte bucuroși de faptul că la USM sunt studenți activi, cu interes enorm pentru studii și cercetare. Din discuția cu dvs., am remarcat importanța implicării și necesitatea susținerii permanente a profesorilor pentru promovarea performanțelor studenților. Printre multiplele calități pe care le aveți este  recunoștința. Acest sentiment, rar întâlnit în zilele noastre, vă caracterizează frumos. Dorim să vă felicităm pentru succesele pe care le-ați obținut și pe care urmează să le aveți! Vă mulțumim!

Interviul a fost realizat de Olesea Moiseev, specialist în cadrul Secției Comunicare, relații publice și ghidare în carieră a USM.

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved