Doctorand la anul III, Școala Doctorală Științe Fizice, Matematice, ale Informației și Inginerești, Specialitatea: 134.01 Fizica şi Tehnologia Materialelor, Ion Lungu este mereu în căutarea adevărului științific. Interesul sporit pentru aspectele legate de fenomenele fizice îl provoacă la noi descoperiri pentru a putea explica procesele ce au loc în jur și a aplica cunoștințelor acumulate în viața de zi cu zi: „Tot ce fac este din plăcere, pentru a mă autodepăși, pentru a acumula noi experiențe, abilități și deprinderi”, menționează Ion Lungu.

Este autor a 21 de lucrări științifice în jurnale ISI, cu impact factor (IF) și anume: The Journal of Physical Chemistry C cu Impact-Factor = 4,189, jurnale cotate ISBN. A participat cu comunicări la mai multe conferinţe naţionale şi internaţionale, precum şi la diverse saloane de inventică, unde a fost apreciat cu 8 medalii de aur și 4 medalii de argint. Este autor al unui brevet de invenţie înregistrat.

Olesea Moiseev: Participarea Universității de Stat din Moldova la Saloane de Inventică și Expoziții dovedește implicarea complexă a tinerilor cercetători în activitățile de cercetare și inovare. Care este noutatea proiectului științific al Dvs „PHOTOSENSITIVE ORGANIC POLYMER MATERIAL / MATERIAL FOTOSENSIBIL DIN POLIMERI ORGANICI”?

Ion Lungu.: Invenția „MATERIAL FOTOSENSIBIL DIN POLIMERI ORGANICI” se referă la domeniiile chimiei și fizicii, în special la elaborarea de noi materiale polimerice organice fotosensibile care vor fi utilizate în fotovoltaică, pentru elaborarea celulelor fotovoltaice, precum și pentru terapia fotodinamică. Esența acestei lucrări constă în sinteza unui material polimeric organic fotosensibil, constând din copolimeri de N-vinilcarbazol:  1-octenă și clorură de acriloil (N-VC:OC-1:Cl-AC) prin faptul că în plus sunt grefate cu un conținut de 5-15 mol% ftalocianină de zinc. Așadar, sistemul elaborat pe baza copolimerului grefat cu 10 mol% de ZnPc este solubil în solvent netoxic DMSO/H2O prezintă absorbție în domeniul spectral vizibil și infra roșu (300-800 nm), iar la excitarea cu 685 nm, genereaza specii de oxigen singlet, timpii de viață având valorile cuprinse între 1,3 µs …. 11,6 µs ce pot produce specii reactive de oxigen (ROS), precum oxigen molecular. Proprietățile cercetate a materialului obținut prezintă un pas promițător în metodele de tratare a cancerului.

O.M.: Medalia de aur, pe care ați obținut-o merituos, vă facilitează cariera profesională? Ce perspective urmează pentru dumneavoastră, tinerii cercetători?

I.L.: Din propria experiență și a altor tineri cercetători, fiecare succes e o treaptă spre finalități mai mari, mai grandioase. Desigur și tenacitatea, ambițiile, răbdarea, perseverența sunt calitățile necesare pentru un cercetător, deci, necesare în cariera mea profesională, și această medalie reprezintă o notă bună în CV-ul personal, cu rol de cheița fermecată capabilă să deschidă mai multe uși. Fiecare succes, ne face să nu ne oprim, dar să ne crească ambițiile, să ne propunem mai multe scopuri pentru autodezvoltare și pentru a face viața mai ușoară.

O.M.: În ce proiecte sunteți implicat acum? Care sunt așteptările Dvs și ce sperați să obțineți, în final?

I.L.: Activez în proiectul de cercetare instituțional „Fotosensibilizatori pentru terapia fotodinamică și fotovoltaică”, cu cifrul 20.80009.5007.16. Directorul proiectului este Tamara Potlog. Acest proiect este o oportunitate care îmi permite să identific capacitatea mea de a realiza tot ceea ce mi-am propus și nu numai, să identific limitele mele și, evident, să le depășesc. Tot ce îmi doresc este dezvoltarea pe plan profesional, să acumulez mai multă experiență și asta o pot obține doar prin muncă, prin implicarea în diferite proiecte și, bineînțeles, prin colaborare – cooperare. Primesc deosebită plăcere sa activez în domeniul ales și sunt sigur că mă poate ajuta să ajung la alt nivel de dezvoltare. Orice invenţie prezentată de mine la diferite foruri științifice naționale, cât și internaționale, aştept să fie apreciată pe măsură. Doresc ca invenţiile să fie acceptate de societate, finanţate şi implementate de industriile din Republica Moldova, cât şi peste hotarele ei.

O.M.: Ce mesaj aveți pentru dascălii care vă instruiesc și vă ghidează parcursul studierii și al cercetării?

I.L.: Aduc sincere mulțumiri profesorilor, cadrelor didactice de la USM care m-au ajutat să devin profesionist, mi-au sporit interesul pentru cunoaștere, iar susținerea și sprijinul permanent al profesorilor mi-au facilitat succesul.

Profesorii mei, îndeosebi conducătorul științific, Tamara Potlog, cei care întotdeauna încurajau studenții să accepte provocări, să fie implicați, iar prin propriul lor exemplu au demonstrat că dacă îți dorești ceva cu adevărat, prin multă muncă și efort, obții rezultate frumoase. Omul doar prin muncă e slăvit”.

Olesea Moiseev: Mulțumim tânărului cercetător, drd Ion Lungu, pentru participarea la interviu și pentru reprezentarea onorabilă la înaltele forumuri ștințifice. Totodată, adresăm felicitări cordiale echipei de USM-iști: Ion Lungu, Ștefan Robu, Tamara Potlog și Pavel Tiuleanu care au reprezentat victorios Universitatea de Stat din Moldova la Salonul Internaţional al Inovării şi Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti – „Cadet INOVA’22“.  Or, acribia și empatia încurajatoare al grupului de cercetători s-a finalizat cu medalia de aur, ceea ce dovedește suplimentar, că performanța continuă aici, acasă, la Universitatea de Stat din Moldova.

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved