„Știința în Republica Moldova are viitor”, afirmă cu mândrie Petru Ciorba, doctorand la anul III, Școala Doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice, specialitatea Ecologie. Cercetarea pe care o realizează cu multă pasiune se referă la studiul calității apei și impactul asupra sănătății umane. Despre experiența sa, dar și planurile pentru viitor, aflăm din interviul ce urmează.

Olesea Moiseev: Vă numărați printre câștigătorii Bursei pe Domenii Științifice. Ce reprezintă pentru Dvs această Bursă și în ce mod va contribui la dezvoltarea cercetării pe care o realizați?

Petru Ciorba: Vă mulțumesc pentru invitație la interviu și pentru apreciere. De asemenea, aduc mulțumiri tuturor celor care într-un mod sau altul au contribuit la obținerea acestei burse și îi felicit și pe ceilalți colegi care au reușit să o obțină.

Realizarea unor cercetări – costă. Necesită atât timp, cât și resurse financiare. Această bursă nu poate contribui direct la realizarea cercetării. Însă contribuie prin motivarea personală și amplifică dorința de a efectua cercetări în continuare și a atinge noi culmi ale cunoașterii. Astfel de burse sunt binevenite pentru tineri și sper că vor continua și pe viitor. Totodată, trebuie să menționez importanța granturilor destinate tinerilor cercetători, care vor permite realizarea unor obiective, investigații mai complexe.

O.M.: Ce presupun de fapt studiile prin doctorat și care este avantajul competitiv pentru formarea unei cariere de succes?

P.C.: Studiile doctorale reprezintă un proiect care se realizează pe parcursul anilor de doctorat, în cazul dat un proiect de cercetare, cu o tematică stabilită, scop și obiective definite. De asemenea, studiile de doctorat reprezintă o etapă importantă în formarea ca cercetător prin multă activitate individuală atât în plan teoretic (studierea literaturii, metodologia), cît și practic (partea experimentală).

Referitor la avantajul competitiv pentru formarea unei cariere de succes – sunt la început de cale, sunt în căutarea cheii succesului, de aceea la această etapă e complicat de evidențiat ceva.

O.M.: Dumneavoastră sunteți doctorand la specialitatea științifică 166.01. Ecologie, anul III, Școala Doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice. Care sunt ariile principale în care faceți cercetare?

P.C.: La studiile prin doctorat am fost admis în anul 2019, la Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” (fosta Universitate a Academiei de Științe a Moldovei), care ulterior a fuzionat cu Universitatea de Stat din Moldova. Astfel, am ajuns să fiu doctorand la Școala Doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice din cadrul Universității de Stat din Moldova. Cercetările desfășurate sunt direcționate spre evaluarea dinamicii și migrației oligoelementelor în sistemul apă-suspensii-hidrobionți al râului Prut, sub coordonarea conducătorului de doctorat, Elena Zubcov, membru corespondent, dr. hab., prof.  Realizarea acestor investigații științifice are loc în cadrul Institutului de Zoologie, Laboratorul de Hidrobiologie și Ecotoxicologie, în cadrul căruia activez. Pe parcursul anului, împreună cu colegii, efectuăm deplasări la corpurile de apă, inclusiv pe tot cursul râului Prut, pe teritoriul Republicii Moldova, în scopul prelevării probelor de apă. Ulterior în laborator probele sunt pregătite pentru analiză și determinate la echipament. Laboratorul de Hidrobiologie și Ecotoxicologie dispune de echipamente performante, ce permit realizarea acestor investigații (spectrometru ISP OES  de emisie cu plasma cuplată inductiv ICAP 6000, cuptor Nabertherm CV3/11/B170, sistem de digestie Berghof SPEEDWAVE etc.).

O.M.: Valoarea cercetării este importantă prin rezultatul final, cu impact social, dar și economic. Care sunt așteptările Dvs? Ce sperați să obțineți?

P.C.: Monitorizarea resurselor acvatice reprezintă un proces permanent, fără de care este imposibil de supravegheat starea acestor ecosisteme. De aceea, instituțiile statului responsabile de acest domeniu realizează investigații permanente, inclusiv și în laboratorul nostru. Ca rezultat sunt obținute date despre concentrațiile elementelor, care ulterior sunt prezentate la conferințe, sunt publicate în articole științifice etc. În cadrul tezei vor fi investigate microelemente puțin studiate, dar care au o importanță majoră pentru organismele acvatice, inclusiv pentru sănătatea umană. Iar studierea concentrației lor, formelor de migrație contribuie la identificarea riscurilor, problemelor de mediu existente sau potențiale.

O.M.: Cum argumentați utilitatea studiului pe care îl efectuați pentru dezvoltarea ecologiei în Republica Moldova?

P.C.: Studiul pe care îl realizez reprezintă o cercetare complexă la care participă o echipă – parte dintr-o muncă colectivă. În cadrul laboratorului fiecare coleg este responsabil de determinarea unor anumiți parametri de calitate ai apei, care în ansamblu pot descrie starea ecosistemului acvatic și procesele ce au loc. Monitorizarea pe o perioadă mai îndelungată de timp, inclusiv și a microelementelor, ajută la stabilirea unor concepte, teorii despre funcționarea ecosistemului studiat, migrației microelementelor  în sistemul apă-suspensii- depuneri subacvatic –hidrobionți și nu doar.

Olesea Moiseev: Vă mulțumim pentru interviul acordat, dar și pentru interesul pe care îl aveți pentru știință! Calitatea apei este un factor determinant al asigurării sănătății. Or, necesitatea studierii stării fizico-chimice și biologice a apei potabile determină existența și siguranța societății umane. Vă dorim mult succes la susținerea tezei!

Interviul a fost realizat de Olesea Moiseev, specialist în cadrul Serviciului Comunicare, Relații Publice și Ghidare în Carieră al USM

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved