La Universitatea de Stat din Moldova cercetarea științifică capătă noi dimensiuni. Doctoranzilor li se oferă posibilitatea de a-și suplimenta pregătirea profesională cu o instruire avansată în domeniile de interes științific. Astfel, faimosul doctorand, inventator și cercetător, Dumitru Rusnac este unul dintre merituoșii USM-iști care a reușit să dezvolte o tehnologie mai ecologică pentru producerea ceramicii electroconductoare. Noutatea științifică constă în alcătuirea unui înveliș subţire pentru sticlă, care transportă curentul electric şi poate fi utilizat la producţia de baterii solare, senzori de gaz şi display de telefon. Invenţia a fost brevetată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), ceea ce dovedește autenticitatea invenției și permite utilizarea acesteia în producția națională și internațională.

Pentru că pledează pentru o ţară ECO-Energetică Dumitru Rusnac, specializat în nanotehnologii, a dezvoltat o tehnologie fundamental nouă pentru producerea ceramicii electroconductoare de ZnO, bazată pe reacții chimice de transport. Pulverizarea unor astfel de ţinte ceramice de ZnO în vid este utilizată pentru a acoperi sticla sau alte materiale cu un strat subțire, transparent, înalt conductiv electric de ZnO. Astfel de suporturi din sticlă cu înveliș conductiv electric pot fi utilizate la întreprinderile din Republica Moldova și UE pentru producția de baterii solare, senzori de gaz, surse de radiații (LED-uri și lasere).

Cu acest prilej, Universitatea de Stat din Moldova îl felicită cordial pe Dumitru Rusnac pentru excelență în cercetare și realizările remarcabile din domeniul științei. Înaltele calități, precum altruismul și pasiunea, sunt valorificate prin dragostea pentru cunoaștere și progres, iar Universitatea de Stat din Moldova susține performanța tinerilor cercetători și le oferă numeroase oportunități de dezvoltare.

Dumitru Rusnac este doctorand în anul III la Şcoala doctorală Ştiinţe Fizice, Matematice, ale Informaţiei şi Inginereşti a USM. Pentru excelența în domeniul de cercetare i-a fost acordată Bursa de Excelență a Guvernului 2022. Inginerul este autor a douăsprezece articole ştiinţifice în reviste şi culegeri științifice, inclusiv trei articole în reviste internaţionale cu factor de impact: Journal of Materials Science, Materials in Electronics – Springer şi Journal of the European Ceramic Society. Deține douăzeci și opt de medalii, obținute la diverse saloane de inventică.

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved