În perioada 16-17 mai 2022, USM a desfășurat Conferința științifică internațională „Integrarea europeană prin redresarea educației, cercetării, inovației în țările Parteneriatului Estic”, parte a proiectului Erasmus+ nr.610666 „EUSHARE – Integrarea economică europeană a Republicii Moldova prin valori comune ale UE: educație-cercetare-inovare”. Evenimentul, organizat de Secția Relații Internaționale a USM, a avut loc în regim hybrid fiind găzduit de Centrul MEDIACOR.

Conferința a avut următoarele obiective:

  • Încurajarea și consolidarea înțelegerii și conștientizării publicului larg cu privire la calitatea educației și a activităților științifice-educaționale-tehnologice comune ale Parteneriatului Estic–UE;
  • Promovarea implicării publicului larg într-un dialog ce vizează politicile publice privind integrarea europeană a Republicii Moldova;
  • Informarea și conștientizarea reprezentanților mediului academice, tinerilor, cercetătorilor, tinerilor profesioniști, societății civile la nivel regional și local cu privire la importanța valorilor comune ale UE (inovare-cercetare-educație) pentru dezvoltarea țării și promovarea implicării lor în dialogul cu comunitățile locale;
  • Îmbunătățirea implicării, conștientizării și informării publicului larg asupra progreselor realizate în direcția asocierii economice a Republicii Moldova cu UE datorită accesului la programele de finanțare UE pentru educație-cercetare-inovare.

La sesiunea de deschidere au participat ofițerii de proiecte a Comisiei Europene Andeea Murzi și Rosalba Nardelli, alături de Natalia Calenic, vice-președinte a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Aurelia Hanganu, prorector pentru activiatea științifică și relații internaționale a USM și Claudia Melinte, coordonator al Oficiul Național Erasmus+.

La lucrările conferinței au luat parte specialiști în politici publice, profesori, doctoranzi, studenți precum și persoane interesate din România, Georgia, Armenia, Finlanda, Letonia, Bulgaria, India, Franța, Germania, Belgia. Participanții din Republica Moldova au fost de la diverse instituții: Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Ambasada Italiei în Republica Moldova, Oficiul Național Erasmus+, ANCD, RENAM, AGEPI, AȘM, Ministerul Apărării al Republicii Moldova, UTM, USARB, UASM, UCCM, USMF „N. Testemițanu”, IDSI, Acadmia de Poliție a MAI „Ștefan cel Mare”, Academia Forțelor Militare etc.

Subiectele discutate au ce vizat cooperarea țărilor din parteneriatul estic–UE privind educația, cercetarea, inovarea; consolidarea parcursului de integrare a țărilor din parteneriatul estic în UE; conexiunea dintre mediul de afaceri–cercetare–educație etc.

În cadrul proiectului Erasmus+ EUSHARE vor fi organizate și alte evenimente la vor fi abordate subiecte precum: consolidarea capacității de participare a țărilor din parteneriatul estic la diverse proiecte europene, dezvoltarea și fortificarea antreprenoriatului în universități, identificarea noilor forme de colaborare în cadrul triunghilui educație–cercetare–inovare.

Published luni, 23 mai 2022

Anunțuri și Comunicate

POPUP

...

Universitatea de Stat din Moldova – gazda Simpozionului științifico-practic internațional NATO SPS ATC.G5816 ,,Monitorizarea și Protecția Infrastructurii Critice cu ajutorul Sistemelor fără Pilot”

În perioada 31 mai – 4 iunie Universitatea de Stat din Moldova în parteneriat cu Universitatea Sannio din Benevento (Italia), Universitatea din Žilina (Slovacia) și Universitatea ...

Universitatea de Stat din Moldova a participat la Forumul Formărilor și Angajabilității francofone

Reprezentanții Filierei francofone a Facultății de Drept și a celor două departamente de profil ale Facultății de Litere: Departamentul de Traducere, Interpretare și Lingvistică aplicată și ...

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved