Studenții, masteranzii și doctoranzii specialităților Departamentului de Filosofie și Antropologie, USM, împreună cu profesorii titulari ai departamentului au participat, în cadrul Centrului de Cercetare în Etică și Filosofie Aplicată, la Masa rotundă: „Necesitatea edificării unui mediu al transparenței și integrității în viața publică”.

Evenimentul a avut scopul de a aduce în discuție perspectivele filosofice și antropologice în abordarea și explicitarea fenomenului corupției; de a analiza și evalua, sub aspect etic, bunele practici în asigurarea unui mediu al integrității și transparenței publice și de a evidenția contribuția cercetării etice la edificarea reperelor valorice și acționale ale responsabilității sociale.

În cadrul reuniunii, studenții au abordat subiecte precum: cauzele apariției corupției; relația dintre corupție și lobby; aspectele etice în evaluarea fenomenului corupției; analiza legislației în domeniul corupției; influența corupției asupra societății.

Printre soluțiile identificate și propuse, în cadrul dezbaterilor, pentru contracararea corupției și crearea unui mediu al integrității publice pot fi reținute următoarele mecanisme:

  • accesul la informații – reprezintă dreptul legal al cetățenilor de a solicita și de a primi informații de la autoritățile publice;
  • datele deschise – reprezintă publicarea datelor și informațiilor într-un format care poate fi folosit, modificat și distribuit în mod liber;
  • divulgarea: declararea averii și conflictul de interes – reprezintă impunerea publicării periodice a declarației de venit și a declarației de conflict de interese;
  • auditul extern – reprezintă verificarea periodică și independentă a documentelor contabile și a informațiilor financiare pentru a garanta că banii publici sunt folosiți în mod corespunzător și eficient;
  • codul de conduită – stabilește standarde specifice pentru comportamentul profesional necesar într-o serie de situații și oferă funcționarilor publici îndrumări pentru gestionarea acestora.

Concluziile comunicărilor și discuțiilor din cadrul Mesei rotunde pot fi rezumate la următoarele constatări: corupția face ca autoritățile locale și regionale să devină ineficiente în exercitarea atribuțiilor lor. Drept urmare, deciziile sunt adoptate prin ignorarea, în mare parte, a interesele societății per ansamblu, prioritizând și avantajând interesele personale ale celor implicați în actul decizional, precum și ale asociaților acestora.

Published vineri, 20 mai 2022

Anunțuri și Comunicate

POPUP

...

Universitatea de Stat din Moldova – gazda Simpozionului științifico-practic internațional NATO SPS ATC.G5816 ,,Monitorizarea și Protecția Infrastructurii Critice cu ajutorul Sistemelor fără Pilot”

În perioada 31 mai – 4 iunie Universitatea de Stat din Moldova în parteneriat cu Universitatea Sannio din Benevento (Italia), Universitatea din Žilina (Slovacia) și Universitatea ...

Universitatea de Stat din Moldova a participat la Forumul Formărilor și Angajabilității francofone

Reprezentanții Filierei francofone a Facultății de Drept și a celor două departamente de profil ale Facultății de Litere: Departamentul de Traducere, Interpretare și Lingvistică aplicată și ...

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved