Universitatea de Stat din Moldova a obținut acreditarea în calitate de furnizor al serviciilor de formare continuă a mediatorilor, în baza Hotărârii nr. 6 din 19 aprilie, 2022 al Consiliului de mediere din Republica Moldova.

În acest sens, Facultatea de Drept în colaborare cu Centrul de Resurse pentru Formare Continuă își propun organizarea cursurilor de formare profesională continuă pentru mediatori. Laboratorul de Mediere din cadrul Facultății de Drept, lansat datorită parteneriatului Facultății de Drept cu Organizația Internațională pentru Dezvoltarea Dreptului (IDLO), este deschis pentru a crea spațiu educativ de dezvoltare profesională a mediatorilor.

În secolul XXI mediatorii vor fi la mare căutare, deoarece un mediator intervine atunci când negociatorii nu pot ajunge la un acord, dar doresc să evite un proces costisitor, consumator de timp și potențial ranchiunos. Se spune că prezența unui mediator, personalitatea și experiența acestuia, creează efectul de „Hatwthorne”, constând în eliminarea obstacolelor care blocau comunicarea dintre părți, și ajutându-i să genereze opțiuni valide pentru a ajunge la o înțelegere de tip win-win.

Un mediator profesionist va avea grijă de imaginea și cariera sa profesională prin a-și dezvolta competențele practice. Pe lângă competențele specifice domeniului medierii, un mediator profesionist posedă abilități care-i potențează activitatea de soluționare constructivă a conflictelor. Pentru realizarea programului de formare continuă a mediatorilor Departamentul Drept Procedural a elaborat Curriculum „Soluționarea prin mediere a conflictelor penale”, care   propune un spectru larg de subiecte menite să acopere necesitățile de dezvoltare profesională a mediatorilor – Aspecte problematice în aplicarea legislației cu privire la medierea conflictelor penale; Aspecte procesual penale ale medierii penale; Tehnici de mediere specifice medierii conflictelor penale etc.

Programul de formare continuă va propune în viitor și alte subiecte de interes profesional, cum ar fi: Tehnici de negociere avansată, Coaching și managementul conflictelor, Practivi colaborative, Divorț amical, Managementul stresului și autoreglarea emoțională etc.

Începând din septembrie 2022 agenda Centrului de Resurse pentru Formare Continuă va fi completată cu oferta educațională pentru mediatori.

Published miercuri, 18 mai 2022

Anunțuri și Comunicate

POPUP

...

Universitatea de Stat din Moldova – gazda Simpozionului științifico-practic internațional NATO SPS ATC.G5816 ,,Monitorizarea și Protecția Infrastructurii Critice cu ajutorul Sistemelor fără Pilot”

În perioada 31 mai – 4 iunie Universitatea de Stat din Moldova în parteneriat cu Universitatea Sannio din Benevento (Italia), Universitatea din Žilina (Slovacia) și Universitatea ...

Universitatea de Stat din Moldova a participat la Forumul Formărilor și Angajabilității francofone

Reprezentanții Filierei francofone a Facultății de Drept și a celor două departamente de profil ale Facultății de Litere: Departamentul de Traducere, Interpretare și Lingvistică aplicată și ...

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved