Departamentul Limba Engleză și Limba Franceză de Specialitate din cadrul Facultății de Litere a Universităţii de Stat din Moldova, în parteneriat cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) din Moldova, a organizat Conferința națională cu participare internațională „Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţămîntului la cerinţele pieţei muncii”, ediţia V-a.

Evenimentul a avut loc la 13 mai 2022 în format on-line şi a întrunit peste 50 de participanţi din Republica Moldova, Ucraina, România, Izrael, Tunisia, Albania și Franța.

În cadrul conferinței au fost prezentate comunicări ale cercetătorilor de la instituţiile participante, accentul fiind pus pe dezvoltarea competenței de comunicare profesională într-o limbă străină. Au fost discutate şi perspectivele privind organizarea evenimentelor ştiinţifice, şcoli de vară pentru studenţi şi doctoranzi, proiecte de cercetare, mobilităţi academice ş.a.

Participanţii şi-au exprimat încrederea că acest eveniment va aprofunda și mai mult interesul pentru cunoașterea și dezvoltarea competențelor de comunicare într-o limbă străină.

Departamentul de Limbă Engleză și Limbă Franceză de Specialitate din cadrul Facultății de Litere, USM mulțumește tuturor organizatorilor, participanților din țară și de peste hotare care au contribuit la reușita conferinței prin crearea unui climat academic de un înalt nivel științific cu abordări multidimensionale.

Published luni, 16 mai 2022

Anunțuri și Comunicate

POPUP

...

Universitatea de Stat din Moldova – gazda Simpozionului științifico-practic internațional NATO SPS ATC.G5816 ,,Monitorizarea și Protecția Infrastructurii Critice cu ajutorul Sistemelor fără Pilot”

În perioada 31 mai – 4 iunie Universitatea de Stat din Moldova în parteneriat cu Universitatea Sannio din Benevento (Italia), Universitatea din Žilina (Slovacia) și Universitatea ...

Universitatea de Stat din Moldova a participat la Forumul Formărilor și Angajabilității francofone

Reprezentanții Filierei francofone a Facultății de Drept și a celor două departamente de profil ale Facultății de Litere: Departamentul de Traducere, Interpretare și Lingvistică aplicată și ...

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved