Comunitatea academică a Facultății de Matematică și Informatică a Universității de Stat din Moldova adresează calde felicitări  cu înaltă prețuire profesorului universitar, dr. hab., David CEBAN, cu ocazia celei de a 70-a aniversare a domniei sale.  Profesorul David CEBAN este o personalitate remarcabilă în lumea matematicii, savant cu renume mondial în domeniile ecuațiilor diferențiale și ale sistemelor dinamice.

Născut la 25 aprilie 1952 în  satul Cioc-Maidan, Comrat,  a absolvit școala medie din satul natal în anul 1969, după care a urmat în perioada 1969-1974 Facultatea de Matematică și Cibernetică a Universității de Stat din Moldova. În continuare a început drumul de o ascendență de-a dreptul glorioasă a devenirii sale în Matematică, care a completat o listă care pare a fi inepuizabilă a remarcabilelor sale merite. În 1977  susține cu succes teza de doctor, după care în 1991 cea de doctor habilitat în științe fizico-matematice, trecând toate treptele didactice de la lector până la Profesor Universitar în cadrul FMI a USM, facultate unde  și-a desfășurat și își desfășoară până în prezent activitatea sa didactico-științifică, totodată  fiind și profesor invitat la 14 universități din Germania, USA, Italia, Spania, Franța, Brazilia, China, ș.a, cunoscând șase limbi străine.

David CEBAN este autor a peste  195 de lucrări dintre care 3 manuale, 10 monografii științifice, 7 fiind editate în edituri de prestigiu din străinătate, a activat în peste 10 proiecte de cercetare derulate la USM, a obținut peste 15 granturi internaționale, este deținător a mai multor distincții onorifice, printre care Medaliea de aur: la Salonul de Carte Tehnico-Științifică, Artistică și Literatură „EUROINVENT 2020”, pentru monografia David N. Cheban,  Nonautonomous Dynamics: Nonlinear  Oscillations and Global Attractors.

David CEBAN este un cercetător și un profesor de vocație cu numeroși discipoli, un coleg receptiv, un bun familist, un om modest cu  o înaltă  demnitate și ținută morală. Suntem mândri că o asemenea personalitate remarcabilă activează la FMI a USM. La mulți, mulți ani sănătoși și în continuare rodnici, Dle David CEBAN!

Published vineri, 13 mai 2022

Anunțuri și Comunicate

POPUP

...

Universitatea de Stat din Moldova – gazda Simpozionului științifico-practic internațional NATO SPS ATC.G5816 ,,Monitorizarea și Protecția Infrastructurii Critice cu ajutorul Sistemelor fără Pilot”

În perioada 31 mai – 4 iunie Universitatea de Stat din Moldova în parteneriat cu Universitatea Sannio din Benevento (Italia), Universitatea din Žilina (Slovacia) și Universitatea ...

Universitatea de Stat din Moldova a participat la Forumul Formărilor și Angajabilității francofone

Reprezentanții Filierei francofone a Facultății de Drept și a celor două departamente de profil ale Facultății de Litere: Departamentul de Traducere, Interpretare și Lingvistică aplicată și ...

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved