ŞCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE UMANISTICE

anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

„Vestimentația liturgică a mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni și necropola Mănăstirii Căpriana. Arheologie, cercetare, conservare-restaurare”

elaborată de studenta-doctorand: Mariana GUGEANU

Specialitatea: 613.01 – Arheologie

Conducător de doctorat: prof. univ., dr.hab. în istorie Gheorghe POSTICĂ

Data susținerii: 20 mai 2022

Ora: 13.00

Locația: Universitatea de Stat din Moldova, str. Alexei Mateevici 60, bloc central, aud. 530, Chişinău, Republica Moldova.

Comisia de doctorat:

  1. Eremia Ion, profesor universitar, doctor habilitat în istorie, Universitatea de Stat din Moldova – președinte al comisiei de doctorat.
  2. Postică Gheorghe, profesor universitar, doctor habilitat în istorie, Institutul de Istorie al Ministerului Educației și Cercetării – conducător științific.
  3. Geba Maria, doctor în chimie, cercetător științific I, Centrul de Cercetare și Restaurare Conservare a Patrimoniului Cultural al Complexului Național Muzeal „Moldova” Iași (România) – referent.
  4. Vasilache Viorica, doctor în chimie, cercetător științific II, Institutul de Cercetări Interdisciplinare al Universității „Al.I. Cuza” Iaşi (România) –
  5. Sava Eugen, doctor habilitat în istorie, Muzeul National de Istorie a Moldovei –
  6. Troșan Laura, doctor în istorie, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca (România) – membru.
  7. Corobcean Andrei, doctor în istorie, Universitatea de Stat din Moldova – secretar științific al comisiei de doctorat.

Link-ul pentru participare la ședință:

https://meet.google.com/wsz-fcxs-uwb

Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca Centrală USM și pe pagina web a ANACEC (http://www.cnaa.md/thesis/58196/).

Avizele / comentariile asupra tezei înaintate spre susținere pot fi expediate la adresa electronică: andrei.corobcean@gmail.com

Published marţi, 10 mai 2022

Anunțuri și Comunicate

POPUP

...

Universitatea de Stat din Moldova – gazda Simpozionului științifico-practic internațional NATO SPS ATC.G5816 ,,Monitorizarea și Protecția Infrastructurii Critice cu ajutorul Sistemelor fără Pilot”

În perioada 31 mai – 4 iunie Universitatea de Stat din Moldova în parteneriat cu Universitatea Sannio din Benevento (Italia), Universitatea din Žilina (Slovacia) și Universitatea ...

Universitatea de Stat din Moldova a participat la Forumul Formărilor și Angajabilității francofone

Reprezentanții Filierei francofone a Facultății de Drept și a celor două departamente de profil ale Facultății de Litere: Departamentul de Traducere, Interpretare și Lingvistică aplicată și ...

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved