Consiliul Științific Specializat D 112.03.-22-1 din cadrul Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe matematice cu tema: Modelarea matematică a proceselor neliniare în dispozitivele semiconductoare”.

Candidat: Galina Sprincean

Conducător ştiinţific: Vladimir PAȚIUC, dr. în șt. fiz.-mat., conf. univ.

Consultant științific: Sergiu Cataranciuc, dr. hab. în șt. fiz.-mat., prof. univ.

Specialitatea: 112.03. Cibernetică matematică și cercetări operaționale

Data: 20 mai 2022

Ora: 15:00

Local: MD-2009, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. A. Mateevici, 60, bloc IV, sala 222/4.

Susținerea va avea loc în format mixt.

Link de conectare:

https://us05web.zoom.us/j/6784133735?pwd=MU80TTdoc0JBSnZGOERRRXFtMTJZUT09

Meeting ID: 678 413 3735

Passcode: 1k6j2Q

Consiliului Ştiinţific Specializat D 112.03.-22-1 din cadrul Universității de Stat din Moldova, aprobat de Consiliul de Conducere al ANACEC (Decizia nr.2 din 1 martie 2022):

 • LOZOVANU Dmitrii, hab. în șt. fiz.-mat., prof. univ., IMI „Vladimir Andrunachievici” – președinte
 • BUZATU Radu, dr. în șt. mat., lect. univ., USM – secretar ştiinţific
 • Barsuc Alexandru, dr. hab. în șt. fiz.-mat., prof. univ., USM
 • MORARU Vasile, dr.. în șt. fiz.-mat., prof. univ., UTM
 • SECRIERU Ion, dr. în şt. fiz-mat, conf. univ., CEITI

Referenţi oficiali:

 • ȘEREMET Victor, dr. hab. în șt. fiz.-mat., prof. univ., UASM
 • SEICIUC Vladislav, dr. în șt. fiz.-mat., conf. univ., UCCM

Teza de doctor poate fi consultată la:

 1. Biblioteca Universității de Stat din Moldova (MD-2009, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. A. Mateevici, 60)
 2. Biblioteca Națională a Moldovei (MD-2012, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. 31 august 1989, 78-A)
 3. Repozitoriul instituțional al USM (http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/6101)
 4. Pagina web a ANACEC (http://www.cnaa.md/thesis/58185/)

Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintată spre susținere pot fi remise secretarului Consiliului Științific Specializat, la adresa de e-mail: radubuzatu@gmail.com

Published vineri, 6 mai 2022

Anunțuri și Comunicate

Prof. univ. dr. Lucian CIOLAN va susține prelegerea: „Învățare autentică, formare si dezvoltare umana”

Centrul de Cercetări în Filosofie Teoretică, Filosofie Practică și Epistemiologie Aplicată a Facultății de Istorie și Filosofie a USM organizează luni, 30 mai 2022, ora 14 : 30 ...

MOBILITATE ACADEMICĂ la ALMA MATER STUDIORUM, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, ITALY

În cadrul Acordului bilateral semnat între părți, ALMA MATER STUDIORUM, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, ITALY, oferă două mobilități academice studenților USM, pentru anul de studii 2022-2023. Detaliile ...

Dezvoltarea educației fizice și sportului în cadrul Universității de Stat din Moldova – pe agenda Consiliului de Administrație

Membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit astăzi, 24 mai, în ședință. Principalul subiect abordat în cadrul discuțiilor a fost dezvoltarea educației fizice și sportului în cadrul ...

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved