Consiliul Științific Specializat D 112.03.-22-1 din cadrul Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe matematice cu tema: Modelarea matematică a proceselor neliniare în dispozitivele semiconductoare”.

Candidat: Galina Sprincean

Conducător ştiinţific: Vladimir PAȚIUC, dr. în șt. fiz.-mat., conf. univ.

Consultant științific: Sergiu Cataranciuc, dr. hab. în șt. fiz.-mat., prof. univ.

Specialitatea: 112.03. Cibernetică matematică și cercetări operaționale

Data: 20 mai 2022

Ora: 15:00

Local: MD-2009, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. A. Mateevici, 60, bloc IV, sala 222/4.

Susținerea va avea loc în format mixt.

Link de conectare:

https://us05web.zoom.us/j/6784133735?pwd=MU80TTdoc0JBSnZGOERRRXFtMTJZUT09

Meeting ID: 678 413 3735

Passcode: 1k6j2Q

Consiliului Ştiinţific Specializat D 112.03.-22-1 din cadrul Universității de Stat din Moldova, aprobat de Consiliul de Conducere al ANACEC (Decizia nr.2 din 1 martie 2022):

 • LOZOVANU Dmitrii, hab. în șt. fiz.-mat., prof. univ., IMI „Vladimir Andrunachievici” – președinte
 • BUZATU Radu, dr. în șt. mat., lect. univ., USM – secretar ştiinţific
 • Barsuc Alexandru, dr. hab. în șt. fiz.-mat., prof. univ., USM
 • MORARU Vasile, dr.. în șt. fiz.-mat., prof. univ., UTM
 • SECRIERU Ion, dr. în şt. fiz-mat, conf. univ., CEITI

Referenţi oficiali:

 • ȘEREMET Victor, dr. hab. în șt. fiz.-mat., prof. univ., UASM
 • SEICIUC Vladislav, dr. în șt. fiz.-mat., conf. univ., UCCM

Teza de doctor poate fi consultată la:

 1. Biblioteca Universității de Stat din Moldova (MD-2009, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. A. Mateevici, 60)
 2. Biblioteca Națională a Moldovei (MD-2012, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. 31 august 1989, 78-A)
 3. Repozitoriul instituțional al USM (http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/6101)
 4. Pagina web a ANACEC (http://www.cnaa.md/thesis/58185/)

Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintată spre susținere pot fi remise secretarului Consiliului Științific Specializat, la adresa de e-mail: radubuzatu@gmail.com

Published vineri, 6 mai 2022

Anunțuri și Comunicate

În atenția cadrelor didactice! S-a dat startul înscrierii la Şcoală de toamnă „Politica lingvistică și soluționarea conflictelor”

Moldova-Institut Leipzig e.V. (MIL) în cooperare cu Universitatea de Stat din Moldova (USM), Universitatea Națională „Jurij Fedkowytsch” din Cernăuți şi Universitatea de Stat Ivane Javakhishvili Tbilisi ...

Facultatea Relații Internaționale Științe Politice și Administrative a organizat Conferinţa „Modernizarea guvernării din Republica Moldova: aspecte teoretico-practice”

Departamentul Științe Politice și Administrative, din cadrul Facultății Relații Internaționale Științe Politice și Administrative a USM a organizat azi, 27 mai 2022, Conferinţa naţională cu participare ...

Facultatea de Istorie și Filosofie a USM a organizat Sesiunea Științifică „In Memoriam Ion Niculiță”

Departamentul Istoria Românilor, Universală și Arheologie din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a USM a organizat Sesiunea Științifică „In Memoriam Ion Niculiță”. La eveniment au ...

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved