Consiliul Științific Specializat D 112.03.-22-1 din cadrul Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe matematice cu tema: Modelarea matematică a proceselor neliniare în dispozitivele semiconductoare”.

Candidat: Galina Sprincean

Conducător ştiinţific: Vladimir PAȚIUC, dr. în șt. fiz.-mat., conf. univ.

Consultant științific: Sergiu Cataranciuc, dr. hab. în șt. fiz.-mat., prof. univ.

Specialitatea: 112.03. Cibernetică matematică și cercetări operaționale

Data: 20 mai 2022

Ora: 15:00

Local: MD-2009, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. A. Mateevici, 60, bloc IV, sala 222/4.

Susținerea va avea loc în format mixt.

Link de conectare:

https://us05web.zoom.us/j/6784133735?pwd=MU80TTdoc0JBSnZGOERRRXFtMTJZUT09

Meeting ID: 678 413 3735

Passcode: 1k6j2Q

Consiliului Ştiinţific Specializat D 112.03.-22-1 din cadrul Universității de Stat din Moldova, aprobat de Consiliul de Conducere al ANACEC (Decizia nr.2 din 1 martie 2022):

 • LOZOVANU Dmitrii, hab. în șt. fiz.-mat., prof. univ., IMI “Vladimir Andrunachievici” – președinte
 • BUZATU Radu, dr. în șt. mat., lect. univ., USM – secretar ştiinţific
 • Barsuc Alexandru, dr. hab. în șt. fiz.-mat., prof. univ., USM
 • MORARU Vasile, dr.. în șt. fiz.-mat., prof. univ., UTM
 • SECRIERU Ion, dr. în şt. fiz-mat, conf. univ., CEITI

Referenţi oficiali:

 • ȘEREMET Victor, dr. hab. în șt. fiz.-mat., prof. univ., UASM
 • SEICIUC Vladislav, dr. în șt. fiz.-mat., conf. univ., UCCM

Teza de doctor poate fi consultată la:

 1. Biblioteca Universității de Stat din Moldova (MD-2009, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. A. Mateevici, 60)
 2. Biblioteca Națională a Moldovei (MD-2012, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. 31 august 1989, 78-A)
 3. Repozitoriul instituțional al USM (http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/6101)
 4. Pagina web a ANACEC (http://www.cnaa.md/thesis/58185/)

Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintată spre susținere pot fi remise secretarului Consiliului Științific Specializat, la adresa de e-mail: radubuzatu@gmail.com

Published Friday May 6th, 2022

Announcements and Press Releases

(Română) POPUP

Sorry, this entry is only available in Romanian. ...

Universitatea de Stat din Moldova – gazda Simpozionului științifico-practic internațional NATO SPS ATC.G5816 ,,Monitorizarea și Protecția Infrastructurii Critice cu ajutorul Sistemelor fără Pilot”

În perioada 31 mai – 4 iunie Universitatea de Stat din Moldova în parteneriat cu Universitatea Sannio din Benevento (Italia), Universitatea din Žilina (Slovacia) și Universitatea ...

Universitatea de Stat din Moldova a participat la Forumul Formărilor și Angajabilității francofone

Reprezentanții Filierei francofone a Facultății de Drept și a celor două departamente de profil ale Facultății de Litere: Departamentul de Traducere, Interpretare și Lingvistică aplicată și ...

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved