La data de 10 iunie 2020, au fost aleşi membrii CDSI, din rândul cadrelor didactice titulare ale USM, prin vot direct, secret şi liber exprimat de către 259 de electori, membri ai Consiliilor facultăţilor USM şi reprezentanţi ai studenţilor din Senat.

Ca rezultat, din cei trei candidaţi, înscrişi în buletinele de vot, au fost alese două cadre didactice:

  • Cristina DOLGHI, conferenţiar universitar, doctor în economie, titulară a Departamentului Contabilitate şi Informatică Economică (214 voturi pro).
  • Mihaela VIDAICU, conferenţiar universitar, doctor în drept, titulară a Departamentului Drept Penal (180 voturi pro).

Preşedintele Senatului,                                         Otilia DANDARA,

prorector pentru activitatea didactică

Published joi, 11 iunie 2020

Anunțuri și Comunicate

POPUP

...

Universitatea de Stat din Moldova – gazda Simpozionului științifico-practic internațional NATO SPS ATC.G5816 ,,Monitorizarea și Protecția Infrastructurii Critice cu ajutorul Sistemelor fără Pilot”

În perioada 31 mai – 4 iunie Universitatea de Stat din Moldova în parteneriat cu Universitatea Sannio din Benevento (Italia), Universitatea din Žilina (Slovacia) și Universitatea ...

Universitatea de Stat din Moldova a participat la Forumul Formărilor și Angajabilității francofone

Reprezentanții Filierei francofone a Facultății de Drept și a celor două departamente de profil ale Facultății de Litere: Departamentul de Traducere, Interpretare și Lingvistică aplicată și ...

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved