Participă la competiția de acordare a Burselor de merit 2020 şi fii unul dintre tinerii care vor intra în posesia unei burse de merit finanțate din bugetul de stat:

Bursa Republicii – 12 burse pentru studenții ciclului I, ciclului II din instituțiile de învățământ superior;

Bursa Guvernului – 30 de burse pentru studenții ciclului I, ciclului II din instituțiile de învățământ superior;

Bursa Președintelui Republicii Moldova – 10 burse pentru studenții ciclului I, ciclului II din instituțiile de învățământ superior.

Bursele de merit se acordă:

 • studenților ciclului I Licență, ciclului II Master, care au obținut în anul precedent de studii o medie a notelor la sesiunea de vară nu mai mică de 9 în domeniile de studii tehnic, agrar, economic și real (matematică, informatică, fizică, chimie, biologie) și nu mai mică de 9,5 în alte domenii de studiu;
 • numai o singură dată pe parcursul studiilor.

Bursele de merit se stabilesc anual, în felul următor:

 • începând cu semestrul III – pentru studenții de la ciclul I Licență, care studiază în programe de studii de 180 de credite;
 • începând cu semestrul V – pentru studenții de la ciclul I Licență, care studiază în programe de studii de 240 de credite;
 • începând cu semestrul III – pentru studenții care își fac studiile în programe de master, ciclul II.

Dosarul conține:

 1. o copie a buletinului de identitate;
 2. curriculum vitae, care va cuprinde cele mai relevante activități extracurriculare pe perioada studiilor universitare, domeniile de interes, abilități deținute;
 3. certificatul academic vizat la Departamentul Studii, cu indicarea notei medii pentru fiecare semestru, inclusiv din ultima sesiune;
 4. scrisoare de recomandare din partea consiliului facultății;
 5. copiile celor mai relevante materiale pe perioada studiilor, care atestă participarea la conferințe și seminare științifice, concursuri, olimpiade, activități de voluntariat etc.;
 6. lista publicațiilor științifice cu datele bibliografice complete și copiile publicațiilor din ultimii doi ani de studii;
 7. acte care certifică participarea în programe de mobilitate/schimb cultural, sau alte materiale relevante;
 8. pentru studenții de la ciclul II master se vor atașa copiile actelor/certificatelor care atestă performanțele și participarea acestora în diverse activități doar pe parcursul studiilor de master.

Prezentarea dosarului:

 1. actele se prezintă în dosar din carton alb cu șină metalică, format A4;
 2. pagina 1 – lista actelor incluse în dosar, cu indicarea paginii;
 3. actele se prezintă în ordinea enumerată mai sus;
 4. pe dosar se menționează numele și prenumele studentului, tipul de bursă pentru care candidează, anul de studii, specialitatea sau programul și media pe anii de studii;
 5. actele incluse în dosar se prezintă în copie, fără utilizarea foliei din plastic;
 6. actele se prezintă pe suport de hârtie în format A4.

Care sunt pașii de urmat pentru a participa la concurs?

 1. Întocmirea dosarului de participare;
 2. depunerea dosarului la decanat;
 3. obținerea scrisorii de recomandare a consiliului facultății;
 4. depunerea dosarului complet în blocul central al USM, biroul 215, dnei Angela Plăcintă.

Termenul limită de prezentare a dosarelor – până la 24 iunie 2020.

Construiește-ți viitorul cu Bursele de merit!

Published marţi, 9 iunie 2020

Anunțuri și Comunicate

POPUP

...

Universitatea de Stat din Moldova – gazda Simpozionului științifico-practic internațional NATO SPS ATC.G5816 ,,Monitorizarea și Protecția Infrastructurii Critice cu ajutorul Sistemelor fără Pilot”

În perioada 31 mai – 4 iunie Universitatea de Stat din Moldova în parteneriat cu Universitatea Sannio din Benevento (Italia), Universitatea din Žilina (Slovacia) și Universitatea ...

Universitatea de Stat din Moldova a participat la Forumul Formărilor și Angajabilității francofone

Reprezentanții Filierei francofone a Facultății de Drept și a celor două departamente de profil ale Facultății de Litere: Departamentul de Traducere, Interpretare și Lingvistică aplicată și ...

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved