În perioada 30 mai – 1 iunie a.c., în vizită la USM se află trei Comisii de evaluare externă a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) în scopul evaluării externe a calității în vederea acreditării programelor de studii superioare de licență și de master.

Programele de studii superioare de licență supuse evaluării pentru acreditare:

  • 0511.2 Biologie moleculară;
  • 0613.1 Tehnologia informației;
  • 0114.10 Limba germană și engleză.

Programele de studii superioare de licență – 0511.2 Biologie moleculară și 0613.1 Tehnologia informației sunt înaintate pentru reacreditare.

Programele de studii de master supuse evaluării pentru acreditare:

  • Biologie moleculară (120 ECTS);
  • Științe biologice aplicate (120 ECTS);
  • Managementul mediului (120 ECTS);
  • Procedee și metode de măsurare în ingineria mediului (120 ECTS);
  • Tehnologii informaționale în modelare (120 ECTS);
  • Comunicare multilingvă, management intercultural și limbaje de afaceri (120 ECTS).

Activitatea comisiilor este monitorizată de coordonatorii ANACEC: Felicia BANU, Natalia CIOBAN.

Published luni, 30 mai 2022

Anunțuri și Comunicate

Prof. univ. dr. Lucian CIOLAN va susține prelegerea: „Învățare autentică, formare si dezvoltare umana”

Centrul de Cercetări în Filosofie Teoretică, Filosofie Practică și Epistemiologie Aplicată a Facultății de Istorie și Filosofie a USM organizează luni, 30 mai 2022, ora 14 : 30 ...

MOBILITATE ACADEMICĂ la ALMA MATER STUDIORUM, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, ITALY

În cadrul Acordului bilateral semnat între părți, ALMA MATER STUDIORUM, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, ITALY, oferă două mobilități academice studenților USM, pentru anul de studii 2022-2023. Detaliile ...

Dezvoltarea educației fizice și sportului în cadrul Universității de Stat din Moldova – pe agenda Consiliului de Administrație

Membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit astăzi, 24 mai, în ședință. Principalul subiect abordat în cadrul discuțiilor a fost dezvoltarea educației fizice și sportului în cadrul ...

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved