În perioada 30 mai – 1 iunie a.c., în vizită la USM se află trei Comisii de evaluare externă a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) în scopul evaluării externe a calității în vederea acreditării programelor de studii superioare de licență și de master.

Programele de studii superioare de licență supuse evaluării pentru acreditare:

  • 0511.2 Biologie moleculară;
  • 0613.1 Tehnologia informației;
  • 0114.10 Limba germană și engleză.

Programele de studii superioare de licență – 0511.2 Biologie moleculară și 0613.1 Tehnologia informației sunt înaintate pentru reacreditare.

Programele de studii de master supuse evaluării pentru acreditare:

  • Biologie moleculară (120 ECTS);
  • Științe biologice aplicate (120 ECTS);
  • Managementul mediului (120 ECTS);
  • Procedee și metode de măsurare în ingineria mediului (120 ECTS);
  • Tehnologii informaționale în modelare (120 ECTS);
  • Comunicare multilingvă, management intercultural și limbaje de afaceri (120 ECTS).

Activitatea comisiilor este monitorizată de coordonatorii ANACEC: Felicia BANU, Natalia CIOBAN.

Published luni, 30 mai 2022

Anunțuri și Comunicate

POPUP

...

Universitatea de Stat din Moldova – gazda Simpozionului științifico-practic internațional NATO SPS ATC.G5816 ,,Monitorizarea și Protecția Infrastructurii Critice cu ajutorul Sistemelor fără Pilot”

În perioada 31 mai – 4 iunie Universitatea de Stat din Moldova în parteneriat cu Universitatea Sannio din Benevento (Italia), Universitatea din Žilina (Slovacia) și Universitatea ...

Universitatea de Stat din Moldova a participat la Forumul Formărilor și Angajabilității francofone

Reprezentanții Filierei francofone a Facultății de Drept și a celor două departamente de profil ale Facultății de Litere: Departamentul de Traducere, Interpretare și Lingvistică aplicată și ...

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved