Pe data de 10 iunie 2020, la ora 11.00, în sala 311, blocul III de studii al USM (str. M. Kogălniceanu, nr. 65), va avea loc ședința online a Seminarului Științific de Profil 621. Ştiinţe ale limbajului,  în cadrul căreia

Ina SÎTNIC

va prezenta teza de doctor în științe filologice cu titlul „Strategii de formare a competențelor de traducere orală din limba engleză în limba română pe parcursul universitar”,

Conducător științific – Ludmila ZBANȚ, doctor habilitat în filologie, professor universitar.

Persoanele care doresc să participe la ședința online de examinare a tezei de doctor pot solicita, în prealabil, permisiunea de participare la adresa de e-mail inasitnic@gmail.com.

Published marţi, 2 iunie 2020

Anunțuri și Comunicate

POPUP

...

Universitatea de Stat din Moldova – gazda Simpozionului științifico-practic internațional NATO SPS ATC.G5816 ,,Monitorizarea și Protecția Infrastructurii Critice cu ajutorul Sistemelor fără Pilot”

În perioada 31 mai – 4 iunie Universitatea de Stat din Moldova în parteneriat cu Universitatea Sannio din Benevento (Italia), Universitatea din Žilina (Slovacia) și Universitatea ...

Universitatea de Stat din Moldova a participat la Forumul Formărilor și Angajabilității francofone

Reprezentanții Filierei francofone a Facultății de Drept și a celor două departamente de profil ale Facultății de Litere: Departamentul de Traducere, Interpretare și Lingvistică aplicată și ...

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved